Kiến thức

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 2

ON
ADSENSE /
<!–

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 2

–>

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 2

Cho hàm số (y=x^{3}-3x^{2}+2) có đồ thị là (C)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 2

3. Tìm m để đường thẳng (d)y = mx – 2m – 2 cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn ({x_{1}}^{2}+{x_{2}}^{2}+{x_{3}}^{2}=5)

<!–   bởi Choco Choco 06/02/2017 –> Theo dõi Vi phạm

YOMEDIA

Trả lời (8)

<!–

Cũ nhất Mới nhât Thích nhiều

–>

 
 

 
 • Nguyen Ngoc

  1.

  + Tập xác định: D = R

  + Chiều biến thiên

  • Các giới hạn và tiệm cận

  (lim _{xrightarrow pm infty}y=lim _{xrightarrow pm infty}(x^{3}-3x^{2}+2)=lim _{xrightarrow pm infty}(1-frac{3}{x}+frac{2}{x^{3}})=pm infty)

  Đồ thị hàm số không có tiệm cận

  • (y’=3x^{2}-6x;y’=0Leftrightarrow 3x^{2}-6x=0Leftrightarrow lbrackbegin{matrix} x=0\x=2 end{matrix})
  • Lập đúng bảng biến thiên 
  • Kết luận đúng sự biến thiên của hàm số

  + Đồ thị:

  • Nhận xét tính đối xứng của đồ thị hàm số
  • Vẽ đúng dạng đồ thị hàm số

  2. 

  + Gọi (M(x_{0};y_{0})in (C):y_{0}={x_{0}}^{3}-3{x_{0}}^{2}+2.) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M là:

  (y=({3x_{0}}^{2}-6x_{0})(x-x_{0})+{x_{0}}^{3}-{3x_{0}}^{2}+2)

  Theo giả thiết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 2, ta có:

  ({3x_{0}}^{2}-6x_{0}=9Leftrightarrow {3x_{0}}^{2}-6x_{0}-9=0Leftrightarrow big lbrackbegin{matrix} x_{0}=-1\x_{0}=3 end{matrix})

  + Với x0 = -1, phương trình tiếp tuyến là: y = 9x0 + 7

  + Với x0 = 3, phương trình tiếp tuyến là: y = 9x0 – 25

  3. 

  + Xét phương trình hoành độ giao điểm (x^{3}-3x^{2}+2=mx-2m-2)

  (Leftrightarrow x^{3}-3x^{2}-mx+2m+4=0)

  (Leftrightarrow (x-2)(x^{2}-x-m-2)=0; ; (1))

  (Leftrightarrow bigg lbrackbegin{matrix} x=2\x^{2}-x-m-2=0; ; (2) end{matrix})

  + Đường thẳng (d): y = mx – 2m – 2 cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn ({x_{1}}^{2}+{x_{2}}^{2}+{x_{3}}^{2}=5)

  (Leftrightarrow (1)) có 3 nghiệm phân biệt x1, x2, x3 thỏa mãn ({x_{1}}^{2}+{x_{2}}^{2}+{x_{3}}^{2}=5)

  (Leftrightarrow (2)) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn ({x_{1}}^{2}+{x_{2}}^{2}+2^{2}=5)

  (2) có 2 nghiệm phân biệt (x_{1}, x_{2} Leftrightarrow Delta >0Leftrightarrow 9+4m>0Leftrightarrow m>-frac{4}{9}; (*))

  Theo định lý Vi ét, ta có: (left{begin{matrix} x_{1}+x_{2}=1\ x_{1}.x_{2}=-m-2 end{matrix}right.)

  Lại có: ({x_{1}}^{2}+{x_{2}}^{2}+2^{2}=5Leftrightarrow (x_{1}+x_{2})^{2}-2x_{1}.x_{2}-1=0)

  (Leftrightarrow 1^{2}-2(-m-2)-1=0Leftrightarrow m=-2)

  Vậy m = -2 là giá trị cần tìm

    bởi

  Nguyen Ngoc

  09/02/2017

  Like (1) Báo cáo sai phạm <!– Bình luận (0) –>

 • Đức Cậu

  .

    bởi

  Đức Cậu

  07/12/2018

  Like (0) Báo cáo sai phạm <!– Bình luận (0) –>

 • Kazato Kaizo

  áas

    bởi

  Kazato Kaizo

  14/01/2019

  Like (1) Báo cáo sai phạm <!– Bình luận (0) –>

 • Nguyễn Hải Phong

  m = -2

    bởi

  Nguyễn Hải Phong

  17/03/2019

  Like (0) Báo cáo sai phạm <!– Bình luận (0) –>

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

<!–

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

–>

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi – Tích lũy điểm thưởng

<!– Hoc247_Flexible_Like (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); –>

Các câu hỏi mới

 • Bạn đang xem: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x + 2

  Tính tích phân sau: (I = intlimits_0^{sqrt 7 } {xsqrt[3]{{1 + {x^2}}}} dx;)

  Tính tích phân sau: (I = intlimits_0^{sqrt 7 } {xsqrt[3]{{1 + {x^2}}}} dx;) 

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Tính tích phân sau: (I = intlimits_0^{dfrac{pi }{4}} {(3 – 2x)cos2xdx} .)

  Tính tích phân sau: (I = intlimits_0^{dfrac{pi }{4}} {(3 – 2x)cos2xdx} .)

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Giải phương trình (1 + i)z + (4 – 7i) = 8 – 4i.

  Giải phương trình (1 + i)z + (4 – 7i) = 8 – 4i. 

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Tìm số phức z thỏa mãn: ((3 + i)overline z + (1 + 2i)z = 3 – 4i.)

  Tìm số phức z thỏa mãn: ((3 + i)overline z  + (1 + 2i)z = 3 – 4i.) 

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 4 = 0. Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P).

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 4 = 0. Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P). 

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho hai số phức sau (z = left( {2x + 1} right) + left( {3y – 2} right)i), (z’ = left( {x + 2} right) + left( {y + 4} right)i). Tìm các số thực (x,,,y) để (z = z’.)

  A. (x = 3,y = 1.)

  B. (x = 1,y = 3.)

  C. (x =  – 1,y = 3.)

  D. (x = 3,y =  – 1.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân trên máy gia tốc: Cách tiếp cận của Việt Nam

  Nguyên hàm của hàm số (y = x{e^x}) là đáp án?

  A. (x{e^x} + C.)

  B. (left( {x + 1} right){e^x} + C.)

  C. (left( {x – 1} right){e^x} + C.)

  D. ({x^2}{e^x} + C.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng (AB) biết (Aleft( {2;1;4} right);) (Bleft( { – 1; – 3; – 5} right)) là:

  A. (3x + 4y + 9z + 7 = 0.)

  B. ( – 3x – 4y – 9z + 7 = 0.)

  C. (3x + 4y + 9z = 0.)

  D. ( – 3x – 4y – 9z + 5 = 0.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Số phức liên hợp của số phức sau: (z = {left( {sqrt 3 – 2i} right)^2}) là:

  A. (overline z  =  – 1 + 4sqrt 3 i).

  B. (overline z  =  – 1 – 4sqrt 3 i)

  C. (overline z  = 1 – 4sqrt 3 i.)

  D. (overline z  = 1 + 4sqrt 3 i.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Tính giá trị của (intlimits_0^pi {left( {2cos x – sin 2x} right)dx} ) ta được:

  A. (1).                          B. (0)

  C. ( – 1.)                        D. ( – 2.).

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Có hai điểm biểu diễn số phức (z = 1 + i) và (z’ = – 1 + i) đối xứng nhau qua:

  A. Gốc (O)                    B. Điểm(Eleft( {1;1} right)).

  C. Trục hoành.               D. Trục tung.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho các vecto (overrightarrow a = left( {3; – 1; – 2} right);) (overrightarrow b = left( {1;2;m} right);) (overrightarrow c = left( {5;1;7} right)). Để (overrightarrow c = left[ {overrightarrow a ;overrightarrow b } right]) khi giá trị (m) là:

  A. (m = 0.)                      B. (m = 1.)

   C. (m =  – 1.)                   D. (m = 2.)

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Xem thêm: Ngành Kinh Tế Vận Tải Biển Ra Làm Gì ? Có Nên Học Ngành Vận Tải Biển

  Cho (intlimits_0^3 {left( {x – 3} right)f’left( x right)dx} = 12) và (fleft( 0 right) = 3). Cho biết khi đó giá trị (intlimits_0^3 {fleft( x right)dx} ) là:

  A. ( – 21.)                      B. ( – 3.)

  C.12.                              D. 9.

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Số phức ({z_1} = 2 + 6i) và ({z_2} = 5 – 8i). Modun của số phức ({rm{w}} = {z_1}.{z_2}) là:

  A. (left| {rm{w}} right| = 2sqrt {601} .)

  B. (left| {rm{w}} right| = 2sqrt {610} .)

  C. (left| {rm{w}} right| = 2sqrt {980} .)

  D. (left| {rm{w}} right| = 2sqrt {890} .)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Cho biết (intlimits_0^3 {fleft( {{x^2}} right)xdx = 3} ).Khi đó giá trị của (intlimits_0^9 {fleft( x right)dx} ) là:

  A. 6.                               B. 9.

  C. 12.                             D. 3.

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian (Oxyz), phương trình mặt cầu có đường kính (AB) với (Aleft( {4; – 3;7} right);) (Bleft( {2;1;3} right)) là:

  A. ({left( {x + 1} right)^2} + {left( {y – 2} right)^2} + {left( {z + 2} right)^2} = 36.)

  B. ({left( {x + 3} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z + 5} right)^2} = 9.)

  C. ({left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 2} right)^2} + {left( {z – 2} right)^2} = 36.)

  D. ({left( {x – 3} right)^2} + {left( {y + 1} right)^2} + {left( {z – 5} right)^2} = 9.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Rút gọn biểu thức (M = {i^{2018}} + {i^{2019}}) ta được kết quả:

  A. (M = 1 + i.)

  B. (M =  – 1 + i.)

  C. (M = 1 – i.)

  D. (M =  – 1 – i.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Biết nguyên hàm của hàm số (y = xcos x) là:

  A. (xcos x – sin x + C.)

  B. (xcos x + sin x + C.)

  C. (xsin x + c{rm{os}}x + C.)

  D. (xsin x – c{rm{os}}x + C.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Xem thêm: Any-, Every-, No-, and Some

  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số sau đây: (y = xsqrt[3]{{1 – x}};) (y = 0;) (x = 1;) (x = 9) là

  A. (S = frac{{468}}{7}.)

  B. (S = frac{{568}}{{11}}.)

  C. (S = frac{{468}}{{11}}.)

  D. (S = frac{{467}}{9}.)

  09/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Biết rằng (intlimits_1^2 {frac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}}dx = a + ln b} ). Khi đó (a + b) bằng.

  A. 3.                               B. 4.

  C. 0.                               D. 2

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, bán kính của mặt cầu đi qua bốn điểm (Oleft( {0;0;0} right);) (Aleft( {4;0;0} right);) (Bleft( {0;4;0} right);) (Cleft( {0;0;4} right)) là câu?

  A. (R = 3sqrt 3 )

  B. (R = 4sqrt 3 )

  C. (R = sqrt 3 )

  D. (R = 2sqrt 3 )

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Biết rằng(int {frac{{4x – 3}}{{2{x^2} – 3x – 2}}dx} )(= ln left| {x – a} right| + bln left| {cx + 1} right| + C ). Khi đó (a + b – c) bằng:

  A. 5.                               B. 1.

  C. ( – 2.)                        D. ( – 3.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Giá trị của (intlimits_0^1 {left( {2x + 2} right){e^x}dx} ) là:

  A. (3e).                         B. (4e).

  C. (e).                          D. (2e).

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho điểm (Mleft( {3;6; – 2} right)) và mặt cầu (left( S right):{x^2} + {y^2} + {z^2} )(- 6x – 4y + 2z – 3 = 0). Phương trình của mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu (left( S right)) tại (M) là:

  A. (4y – z – 26 = 0.)

  B. (4x – z – 14 = 0.)

  C. (4x – y – 6 = 0.)

  D. (y – 4z – 14 = 0.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

 • Diện tích (S) của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = {x^2} – 2x) và (y = x) là:

  A. (S = frac{9}{4}.)          B. (S = frac{9}{2}.)

  C. (S = frac{{13}}{2}.)       D. (S = frac{{13}}{4}.)

  10/06/2021 |  

  1 Trả lời

<!–

Được đề xuất cho bạn

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

–>

ON
ADSENSE /

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button