Kiến thức

Trộn hai dung dịch Ag2SO4 loãng với dung dịch FeCl2 loãng sau đó thêm tiếp dung dịch Ba[Zn(OH)4]. Số chất kết tủa tối đa?

Bạn đang xem: Trộn hai dung dịch Ag2SO4 loãng với dung dịch FeCl2 loãng sau đó thêm tiếp dung dịch Ba[Zn(OH)4]. Số chất kết tủa tối đa?

Trộn hai dung dịch Ag2SO4 loãng với dung dịch FeCl2 loãng sau đó thêm tiếp dung dịch Ba[Zn(OH)4]. Số chất kết tủa tối đa?

Trộn hai dung dịch Ag2SO4 loãng với dung dịch FeCl2 loãng sau đó thêm tiếp dung dịch Ba[Zn(OH)4]. Số chất kết tủa tối đa thu được là (cho rằng Ag2SO4 tan):

A. 4

B. 6

C. 5

D. 7

Đáp án B

Có các trường hợp sau có thể xảy ra

+ Ag2SO4 dư

+ Ag2SO4 đủ để phản ứng 1 phần Fe2+ tạo Fe3+

+ FeCl2 dư

( Ag_2SO_4 + FeCl_2 to begin{cases} begin{cases} AgCl \ Fe^{3+} \SO_4^{2-} \Ag^+ end{cases} xrightarrow{ Ba[Zn(OH)_4]} begin{cases} AgCl \ BaSO_4 \ Zn(OH)_2 \ Ag_2O \ Fe(OH)_3 end{cases} \ begin{cases} AgCl \ Fe^{2+} \ Fe^{3+} \ SO_4^{2-} \Ag end{cases} xrightarrow{ Ba[Zn(OH)_4]} begin{cases} AgCl \ BaSO_4 \ Zn(OH)_2 \ Ag \ Fe(OH)_2 \ Fe(OH)_3 end{cases} \ begin{cases} AgCl \ Fe^{2+} \ So_4^{2-} \ Cl^- end{cases} xrightarrow{ Ba[Zn(OH)_4]} begin{cases} AgCl \ BaSO_4 \ Fe(OH)_2 \ Zn(OH)_2 end{cases} end{cases} )

Như vậy, có tôi đa 6 kêt tủa

( Rightarrow ) Đáp án B
*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button