Kiến thức

Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là chu kỳ của dòng điện ba pha, T2 là chu kỳ quay của từ trường và T3 là ?

Bạn đang xem: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là chu kỳ của dòng điện ba pha, T2 là chu kỳ quay của từ trường và T3 là ?

Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là chu kỳ của dòng điện ba pha, T2 là chu kỳ quay của từ trường và T3 là ?

Trong động cơ không đồng bộ ba pha, nếu gọi T1 là chu kỳ của dòng điện ba pha, T2 là chu kỳ quay của từ trường và T3 là chu kỳ quay của roto. Biểu thức nào sau đây đúng?

A. T1 = T2 > T3.

B. T1 > T2 > T3.

C. T1 = T2 < T3.

D. T1 = T2 = T3.

Đáp án C

 10.jpg
*

Hoàng Đức Anh

tốc độ góc của từ trường bằng tốc độ góc của dòng điện và lớn hơn tốc độ góc của roto . 30/3/2017
Dân

ok… . 28/3/2017

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button