Kiến thức

Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $left( alpha right):2x-y-2z

Bạn đang xem: Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $left( alpha right):2x-y-2z

Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng $left( alpha right):2x – y – 2z – 4 = 0$ và $left( be?

Trong không gian (Oxyz), khoảng cách giữa hai mặt phẳng (left( alpha right):2x – y – 2z – 4 = 0) và (left( beta right): – 4x + 2y + 4z – 4 = 0) bằng:

A. (6).

B. (2).

C. (dfrac{4}{3}).

D. (dfrac{{10}}{3}).

Đáp án B

*

Đoàn Thị Hương Lan

ta có mp anpha : 2x-y-2z -4 =0
thì mình muốn lấy điêm nào thuộc mp AN PHA củng được
ví dụ điểm A( 2 ;0;0;) củng được vì 2 . 2 – 0 – 0 – 4 = 0
nên ta có được tính d đến mp là điểm A
và ta lấy điểm A(2;2;-1) vid 2.2-2-2.(-1) – 4 =0 nhá
vậy d từ các điểm đó đề = nhau hết
Lê Thanh Hải

cho mình hỏi thêm tìm tọa độ điểm A như thế nào vậy .. nếu cho x,y –>z .. A(x.y.z) .. thay vào sao sao ấy !!
Đoàn Thị Hương Lan

ta có được điều đặc biệt là 2 mp này song song với nhau
vì ta tìm được tỉ lệ của vtpt của 2 mp đó
từ đó 2 mp // thì khoảng cách của 2 mp // thì mình lấy khoảng cách từ 1 điểm của mp này đến mp kia.nên mình lấy điểm A thuộc anpha
nên có được d (A;B) = |4-2| /căn (2 ^ 2 +1 + 2 ^ 2) = 6/3 =2 nhá
từ đó có được d của 2 mp = 2 luôn
Lê Thanh Hải

Công thức mặt phẳng đến mặt phẳng sao vậy ?? mình quên rồi … trên tử sao I -4-2 I ???? .. hệ số d1 của (A) – hệ số d2 (B) hả b ???

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button