Kiến thức

Trong không gian $Oxyz,$ khoảng cách từ điểm $Mleft( {2,;-4,;-1} right)$ tới đường thẳng $Delta :left{ begin?

Bạn đang xem: Trong không gian $Oxyz,$ khoảng cách từ điểm $Mleft( {2,;-4,;-1} right)$ tới đường thẳng $Delta :left{ begin?

Trong không gian $Oxyz,$ khoảng cách từ điểm $Mleft( {2,; – 4,; – 1} right)$ tới đường thẳng $Delta :left{ begin?

Trong không gian (Oxyz,) khoảng cách từ điểm (Mleft( {2,; – 4,; – 1} right)) tới đường thẳng (Delta :left{ begin{array}{l}x = t\y = 2 – t\z = 3 + 2tend{array} right.) bằng

A. (sqrt {14} ).

B. (sqrt 6 ).

C. (2sqrt {14} ).

D. (2sqrt 6 ).

Đáp án C

21.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive