Kiến thức

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho A(2;3;-1), B(0;-1;2), C(1;0;3). Tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC có tọa độ là:

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho A(2;3;-1), B(0;-1;2), C(1;0;3). Tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC có tọa độ là:

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho A(2;3;-1), B(0;-1;2), C(1;0;3). Tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC có tọa độ là:

16.png

A. 16a.png

B. 16b.png

C. 16c.png

D. 16d.png

Đáp án B

16g.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button