Kiến thức

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng ${d1}$ và ${d2}$ chéo nhau có phương trình ${d1}:frac{{x

Bạn đang xem: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng ${d1}$ và ${d2}$ chéo nhau có phương trình ${d1}:frac{{x

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng ${d1}$ và ${d2}$ chéo nhau có phương trình ${d1}:frac{{x – 1}}{1} = frac{{y – 2}}{2} = f

5.png

A. 5a.png

B. 5b.png

C. 5c.png

D. 5d.png

Đáp án A

5g.png*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button