Kiến thức

Trong lai phân tích, tần số hoán vị gen (f) được tính theo công thức: đúng với trường hợp nào Số cá thể khác bố mẹ Tổng ?

Bạn đang xem: Trong lai phân tích, tần số hoán vị gen (f) được tính theo công thức: đúng với trường hợp nào Số cá thể khác bố mẹ Tổng ?

Trong lai phân tích, tần số hoán vị gen (f) được tính theo công thức: đúng với trường hợp nào Số cá thể khác bố mẹ Tổng ?

Trong lai phân tích, tần số hoán vị gen (f) được tính theo công thức: đúng với trường hợp nào Số cá thể khác bố mẹ Tổng số cá thể được sinh ra

A. Không có trường hợp nào

B. Mọi trường hợp

C. Dị hợp đều

D. Dị hợp chéo

Đáp án C

*

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button