Kiến thức

Home-Giải bài 5s

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP
Năm 2021

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp lớp 12 môn Toán

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp lớp 12 tổ hợp môn Khoa học tự nhiên Tập 1

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp lớp 12 tổ hợp môn Khoa học tự nhiên Tập 2

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp lớp 12 tổ hợp môn Khoa học xã hội Tập 1

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp lớp 12 tổ hợp môn Khoa học xã hội Tập 2

Bộ đề thi tốt nghiệp lớp 12 môn Ngữ văn

Bộ đề thi tốt nghiệp lớp 12 môn Tiếng Anh

….

Lớp 12
TOÁN

Giải bài tập Giải tích 12 Cơ bản

….
….
….
….
VẬT LÝ

Giải bài tập Vật lý 12 nâng cao

….
….
…. ….
….
HÓA HỌC

Giải bài tập Hóa học 12 nâng cao

Giải bài tập Hóa học lớp 12 Cơ bản

….
…. ….
….
NGỮ VĂN

Giải bài tập Hóa học 12 nâng cao

….
….
…. ….
….
Lớp 11
VẬT LÝ

Giải bài tập Vật lý 11

HÓA HỌC

Giải bài tập Hóa học 11 Nâng cao

VĂN MẪU

270 Đề và bài văn hay lớp 11

Lớp 10
TOÁN

Giải bài tập Đại số 10

Giải bài tập Hình học lớp 10

VẬT LÍ

Giải bài tập Vật Lí 10

….

VĂN MẪU

Những bài văn chọn lọc lớp 10

ÔN THI VÀO 10
TOÁN

….

….

16 chủ đề Toán 9 luyện thi vào 10

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

 NGỮ VĂN

Bộ đề thi Ngữ Văn luyện vào lớp 10

….

 VĂN MẪU

TIẾNG ANH

Ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

   
Lớp 9
TOÁN

Giải bài và ôn tập Đại Số 9

Giải bài và ôn tập Hình Học 9

….

….

 VẬT LÝ

Giải bài tập Vật lý lớp 9

 HÓA HỌC

Giải bài tập Hóa học lớp 9

 NGỮ VĂN

….

Rèn luyện kỹ năng phân tích tác phẩm ngữ văn lớp 9

 VĂN MẪU

100 Bài văn mẫu lớp 9

TIẾNG ANH

….

SINH HỌC

Giải bài tập Sinh học lớp 9

Lớp 8
TOÁN ….

Giải sách bài tập Toán 8 – Tập 2

HÓA HỌC

Giải bài tập Hóa học 8

….
NGỮ VĂN

Hướng dẫn tập làm văn 8

Giải bài tập SGK Ngữ Văn 8

 VĂN MẪU

Những bài văn theo chuẩn kiến thức kỹ năng Ngữ văn 8

TIẾNG ANH
   
Lớp 7
TOÁN

Giải sách bài tập Toán 7 – Kỳ 2

….
 NGỮ VĂN

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7

….
 VĂN MẪU

Văn mẫu lớp 7 – Kỳ 1

Văn mẫu lớp 7 – Kỳ 2

….

….

Lớp 6
TOÁN

Giải bài tập toán 6 – tập 1

Giải bài tập toán 6 – tập 2

Giải bài tập toán SGK lớp 6 – Tập 1

Giải bài tập toán SGK lớp 6 – Tập 2

Giới thiệu các đề kiểm tra Toán 6

 
VẬT LÝ

Giải bài tập vật lí lớp 6

VĂN MẪU

Những Bài Văn Theo Chuẩn Kiến Thức Kĩ Năng Ngữ Văn 6

Những bài văn chọn lọc lớp 6

SINH HỌC

 Giải bài tập sinh học 6


TIẾNG ANH

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 6 – Kỳ 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 6 – Kỳ 2

LỊCH SỬ

Giải bài tập Lịch sử 6

….

Lớp 5
TOÁN

Bồi dưỡng toán cho học sinh lớp 5

….

Giải vở bài tập toán 5 – Tập 1

Giải vở bài tập toán 5 – Tập 2

Bài tập trắc nghiệm hay và khó toán 5 – tập 1

Bài tập trắc nghiệm hay và khó – Toán lớp 5 tập 2

Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra toán 5

Ôn luyện toán 5 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

TIẾNG VIỆT

Giải bài tập SGK Tiếng Việt Lớp 5 – Tập 1

Giải bài tập SGK Tiếng Việt lớp 5 – Tập 2

Giải vở bài tập Tiếng Việt 5 – Tập 2

….

Lớp 4
 TIẾNG VIỆT

Giải vở bài tập Tiếng Việt 4 – Tập 2 (Kỳ 2)

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 – Tập 2

Lớp 1,2,3
TOÁN LỚP 3

Cha Mẹ cùng con học Toán 3

….

TIẾNG VIỆT LỚP 3

Giải vở bài tập Tiếng Việt 3 – Tập 2

….

TOÁN LỚP 2

Cha Mẹ cùng con học Toán 2

….

TIẾNG VIỆT LỚP 2

Cha Mẹ cùng con học Tiếng Việt 2

….

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button