Kiến thức

Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonite lai vô cơ/hữu cơ và ứng dụng xử lý phenol đỏ, Mn(II) trong nước

Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonite lai vô cơ/hữu cơ và ứng dụng xử lý phenol đỏ, Mn(II) trong nước

Bạn đang xem: Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonite lai vô cơ/hữu cơ và ứng dụng xử lý phenol đỏ, Mn(II) trong nước

Các tác giả

  • Văn Thắng Bùi
  • Việt Dũng Trần
  • Thị Xuân Mai Trần

Từ khóa:

bentonite, CTAB/Al-bentonite, Mn(II), phenol đỏ.

Xem thêm: Loại axit có thể hòa tan kim loại trong dạ dày con người

Tóm tắt

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã nghiên cứu phát triển vật liệu hấp phụ mới trên nền bentonite có khả năng loại bỏ đồng thời các chất hữu cơ và cation kim loại trong nước. Bentonite lai vô cơ/hữu cơ được điều chế bằng cách trao đổi cation vô cơ hydrate lớp xen giữa của sét bentonite bằng tác nhân cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) và polyoxocation nhôm. Cấu trúc và đặc trưng tính chất của vật liệu bentonite và bentonite biến tính được xác định bằng phổ XRD, FTIR, BET, TG-DTG. Kết quả cho thấy, CTAB và polyoxocation nhôm đã chèn với lớp giữa của bentonite. Kết quả đánh giá khả năng xử lý của vật liệu CTAB/Al-Bentonite bước đầu cho thấy chúng có khả năng xử lý đồng thời phenol đỏ và Mn(II) trong nước.

 

Chỉ số phân loại

1.4

Tiểu sử tác giả

Văn Thắng Bùi

Khoa Sư phạm Lý – Hóa – Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp

Việt Dũng Trần

Khoa Sư phạm Lý – Hóa – Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp

Thị Xuân Mai Trần

Khoa Sư phạm Lý – Hóa – Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp

Xem thêm: COUNTA (Hàm COUNTA)-Hỗ trợ Office

Tải xuống

Đã xuất bản

2019-06-25

Ngày nhận bài: 16/10/2018; ngày chuyển phản biện: 19/10/2018; ngày nhận phản biện: 19/11/2018; ngày chấp nhận đăng: 23/11/2018

Xem thêm: Cách cân bằng phương trình hóa học lớp 10-Cân bằng phản ứng oxi hóa khử-VnDoc.com

Cách trích dẫn

Bùi , V. T., Trần , V. D., & Trần , T. X. M. (2019). Nghiên cứu điều chế vật liệu bentonite lai vô cơ/hữu cơ và ứng dụng xử lý phenol đỏ, Mn(II) trong nước. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 61(6). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/184

Số

T. 61 S. 6 (2019): Tập 61 – Số 6 – Tháng 6 năm 2019

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button