Kiến thức

Các tham số mật độ mức cập nhật của hạt nhân 153 Sm trong mẫu khí Fermi dịch chuyển ngược

Các tham số mật độ mức cập nhật của hạt nhân 153Sm trong mẫu khí Fermi dịch chuyển ngược

Bạn đang xem: Các tham số mật độ mức cập nhật của hạt nhân 153 Sm trong mẫu khí Fermi dịch chuyển ngược

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Anh*, Nguyễn Xuân Hải
  • Nguyễn Quang Hưng, Lê Tấn Phúc
  • Phạm Đình Khang

Từ khóa:

mẫu khí Fermi dịch chuyển ngược, tham số mật độ mức, tham số mật độ mức tiệm cận, tham số năng lượng dịch chuyển ngược

Xem thêm: Bài tập xác định góc giữa hai đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, hai mặt phẳng ôn thi THPT môn Toán

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, các tác giả đánh giá lại giá trị tham số mật độ mức a, tham số mật độ mức tiệm cận aasy và tham số năng lượng dịch ngược  trong mẫu khí Fermi dịch chuyển ngược của hạt nhân 153Sm. Quá trình đánh giá dựa trên các số liệu thực nghiệm về sơ đồ mức hạt nhân trong Thư viện số liệu cấu trúc hạt nhân được đánh giá (ENSDF – Evaluated Nuclear Structure Data File), khoảng cách mức trung bình tại năng lượng liên kết của neutron (D0), và số liệu cập nhật về sơ đồ mức hạt nhân trong nghiên cứu thực nghiệm phân rã gamma nối tầng được thực hiện trên Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Các bộ giá trị tham số mới cập nhật lần lượt là (1) a=18,09±0,25 MeV-1E1=-0,92±0,07 MeV cho trường hợp a không phụ thuộc vào năng lượng; và (2) aasy=15,00±0,20 MeV-1E1=-0,81±0,08 MeV cho trường hợp a phụ thuộc vào năng lượng. Mật độ mức xác định được từ các bộ tham số cập nhật trong thực nghiệm của nhóm nghiên cứu phù hợp với các số liệu thực nghiệm hơn so với mật độ mức xác định được từ bộ tham số có trong Thư viện tham số hạt nhân (RIPL-3) phục vụ tính toán phản ứng hạt nhân và đánh giá số liệu hạt nhân. Do đó có thể kết luận rằng, các giá trị mật độ mức cập nhật được xác định trong công trình này có độ chính xác và tin cậy cao hơn các giá trị hiện có trong Thư viện RIPL-3. Do đó khuyến cáo các nghiên cứu về sau nên sử dụng các giá trị mật độ mức cập nhật này.

Chỉ số phân loại

1.3

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Ngọc Anh*, Nguyễn Xuân Hải

Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Nguyễn Quang Hưng, Lê Tấn Phúc

Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng, Trường Đại học Duy Tân

Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Duy Tân

Phạm Đình Khang

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đã xuất bản

2021-01-29

Ngày nhận bài 18/6/2020; ngày chuyển phản biện 22/6/2020; ngày nhận phản biện 20/7/2020; ngày chấp nhận đăng 3/8/2020

Xem thêm: Clean Bass Songs-ecoustics.com

Cách trích dẫn

Nguyễn Ngọc Anh*, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Quang Hưng, Lê Tấn Phúc, & Phạm Đình Khang. (2021). Các tham số mật độ mức cập nhật của hạt nhân 153Sm trong mẫu khí Fermi dịch chuyển ngược. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam, 63(1). Truy vấn từ https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/908

Số

T. 63 S. 1 (2021): Tập 63 – Số 1 – Tháng 1 năm 2021

Lĩnh vực

Khoa học Tự nhiên

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button