Kiến thức

PHƯƠNG PHÁP DƯỚI ĐẠO HÀM TĂNG CƯỜNG GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN TRÊN TẬP NGHIỆM CỦA MỘT BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN TÁCH

Bạn đang xem: PHƯƠNG PHÁP DƯỚI ĐẠO HÀM TĂNG CƯỜNG GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN TRÊN TẬP NGHIỆM CỦA MỘT BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN TÁCH

PHƯƠNG PHÁP DƯỚI ĐẠO HÀM TĂNG CƯỜNG GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN TRÊN TẬP NGHIỆM CỦA MỘT BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN TÁCH

  • Hồ Phi Tứ
Từ khóa: Bất đẳng thức biến phân, bất đẳng thức biến phân tách, giả đơn điệu, hội tụ yếu, hội tụ mạnh, L-liên tục Lipschitz,   đơn điệu mạnh.

Tóm tắt

Trong bài báo này, dựa trên ý tưởng của phương pháp dưới đạo hàm tăng cường được
đề xuất bới Censor và các cộng sự ([xem 2]), chúng tôi đề xuất một phương pháp mới
để giải bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập ràng buộc là tập nghiệm của bài toán
bất đẳng thức biến phân tách. Bài toán này còn được gọi là bài toán bất đẳng thức biến
phân tách hai cấp. Đồng thời, chúng tôi cũng chứng minh được sự hội tụ mạnh của dãy
lặp tới nghiệm duy nhất của bài toán trên không gian Hilbert thực.

điểm /   đánh giá

Phát hành ngày
2020-11-18

In ra

Số. 42 (2020): Tạp chí Khoa học số 42 (9/2020)

Chuyên mục
Bài viết

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button