Kiến thức

Phân tích độ nhậy của phương pháp xác định hệ số nhám sử dụng tài liệu đo lưu tốc

Bạn đang xem: Phân tích độ nhậy của phương pháp xác định hệ số nhám sử dụng tài liệu đo lưu tốc

Phân tích độ nhậy của phương pháp xác định hệ số nhám sử dụng tài liệu đo lưu tốc

  • NGUYỄN THU HIỀN

Tóm tắt

   Việc xác định hệ số nhám Manning n có một ý nghĩa quan trọng trong tính toán thủy lực nói chung và thủy lực dòng hở nói riêng. Một trong những phương pháp đo đạc dòng chảy trong sông khá phổ biến là đo lưu tốc tại hai điểm ở 0.8 và 0.2 lần của độ sâu dòng chảy. Những số liệu này có thể áp dụng để xác định hệ số nhám dựa trên qui luật phân bố logarit của vận tốc trong dòng chảy rối. Bài báo này khảo sát lại phương pháp xác định hệ số nhám sử dụng số liệu đo lưu tốc và phân tích độ nhạy của kết quả tính toán bằng lý thuyết và thực nghiệm. Kết quả cho thấy có thể sử dụng số liệu đo lưu tốc để xác định hệ số nhám trong các sông rộng với chế độ chảy rối. Kết quả cũng chỉ ra rằng sai số tương đối của hệ số nhám rất nhạy với sai số tương đối của tỉ số lưu tốc hai điểm (x). Kết quả lý thuyết và thực nghiệm cho thấy, đối với các sông có độ nhám càng nhỏ và độ sâu càng lớn thì sai số tương đối của hệ số nhám tính toán càng nhạy với sai số tương đối của x.    

điểm /   đánh giá

Phát hành ngày
2019-10-11

In ra

Số. 64 (2019)

Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button