Kiến thức

Indy

Redwood Indy Boot<br>Snuff Suede<br>40531H (Preorder)

Bạn đang xem: Indy

Redwood Indy Boot
Snuff Suede
40531H (Preorder)

This is a PREORDER DEPOSIT.  Remaining balance due when the boots arrive. Estimated Delivery Fall 2021

Preorder Sizes:  7D / 7.5D / 8D / 8.5D / 8.5E / 9D / 9E / 9.5D / 10D* / 10E / 10.5D / 11D / 11.5D

Snuff Suede
Red Rubber Microcell Sole
Truebalance Last
Speed Hooks
Storm Welt / Antique

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button