Kiến thức

Khai triển nhị thức Newton-THI247.com

Bạn đang xem: Khai triển nhị thức Newton-THI247.com

Khai triển nhị thức Newton

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Khai triển nhị thức Newton, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Khai triển nhị thức Newton:
Áp dụng công thức nhị thức Newton để khai triển các biểu thức. Ví dụ 1. Khai triển biểu thức (x + y)^n. Lời giải. Theo Công thức nhị thức Newton ta có (x + y) = 6xy + y6. Ví dụ 2. Khai triển biểu thức (2x – 3)^n. Lời giải. Theo công thức nhị thức Newton ta có (2x – 3)4 = 216x + 81.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Khai triển biểu thức (a + 2b)^n. Lời giải. Có (a + 2b)5 = a + 10a4b + 40a3b2 + 80a – b3 + 80a4 + 160a. Bài 2. Khai triển biểu thức (a – b2)n. Lời giải. (a – b2)n = a – 60a – 8. Bài 3. Khai triển biểu thức.

Danh mục

Kiến thức Toán 11

Thẻ

Kiến thức Toán 11

Bài viết tương tự

  • Xác định thiết diện của một khối đa diện cắt bởi mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước

  • Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

  • Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

  • Hai đường thẳng song song cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba

  • Sử dụng tính chất vuông góc trong mặt phẳng

  • Xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian

  • Xác định góc giữa hai véc-tơ

  • Ứng dụng véc-tơ chứng minh bài toán hình học

  • Chứng minh ba véc-tơ đồng phẳng

  • Tích vô hướng của hai véc-tơ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button