Kiến thức

Khi bị lo xo nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu?

Câu 6: Trang 141 sgk vật lí 10

Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, một đầu cố định đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi bị lo xo nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối của vật không?

Bài Làm:

Từ công thức tính thế năng đàn hồi, ta thấy thế năng đàn hồi của vật không phụ thuộc vào khối lượng của vật.

Thế năng đàn hồi của vật: $W_{t} = frac{1}{2}.k.(Delta l)^{2} = frac{1}{2}.200.(2.10^{-2})^{2} = 4.10^{-2} J$

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button