Kiến thức

Khối lượng riêng (Density) là gì? Định nghĩa, khái niệm

Khối lượng riêng (Density) là gì?

Tên khác:

Khối lượngg riên,Mật độ khối lượng

Khối lượng riêng có tên theo tiếng Anh là Density, thể hiện đặc tính về mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó.

Nó là đại lượng được đo bằng thương số giữa khối lượng (kí hiệu là m) của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích (kí hiệu là V) của vật.

Khối lượng riêng còn được gọi là mật độ khối lượng.

Khi biết được khối lượng riêng của một vật, ta có thể biết vật được cấu tạo bằng chất gì bằng cách đối chiếu với bảng khối lượng riêng của các chất đã được tính trước.

Nếu một chất có đặc tính là đồng chất thì khối lượng riêng của chất đó tại mọi vị trí là như nhau và bằng khối lượng riêng trung bình.

Khối lượng riêng trung bình của một chất sẽ  được tính bằng khối lượng (kí hiệu là m) của chất đó chia cho thể tích (kí hiệu là V) và thường được ký hiệu là ρ. 

Bạn đang xem: Khối lượng riêng (Density) là gì? Định nghĩa, khái niệm

 

Công thức tính khối lượng riêng

Gọi D là khối lượng riêng, ta có công thức tính như sau:

                                  D = m / V

Trong đó,

 • D là khối lượng riêng, đơn vị là kg/m3
 • m là khối lượng, đơn vị là kg
 • V là thể tích, đơn vị là m3

Từ đó suy ra:

 • m = D.V
 • V = m / D

Cụ thể, khối lượng riêng tại một vị trí trong vật được tính bằng khối lượng của một thể tích vô cùng nhỏ nằm tại vị trí đó, chia cho thể tích vô cùng nhỏ này.

Một số đơn vị khác hay gặp của khối lượng riêng là g/cm3.

Ứng dụng khối lượng riêng

 • Khối lượng riêng hiểu đơn giản là khối lượng của một đơn vị thể tích vật chất. Nó có ý nghĩa chung là so sánh mức độ nặng nhẹ của vật chất này với vật chất khác.
 •  Trong công nghiệp cơ khí nó được xem là các yếu tố cần xét để chọn vật liệu có yếu tố khối lượng riêng.
 • Trong vận tải đường thuỷ, dùng tính tỷ trọng dầu,nhớt,nước để phân bổ vào các két cho phù hợp để tàu cân bằng.

Phương pháp xác định khối lượng riêng

Có thể xác định khối lượng riêng của một chất bất bằng phương pháp sau:

 • Đo trọng lượng của quả cân bằng lực kế
 • Xác định thể tích quả cân bằng bình chia độ hoặc các vật dụng có thể tích tương đương
 • Áp dụng công thức tổng quát để tính trọng lượng riêng của quả cầu. Trong trường hợp quả cầu đồng chất và tinh khiết thì trọng lượng riêng của qủa cầu cũng chính là trọng lượng riêng của chất đó.

Người đăng: hoy


Time: 2020-10-14 16:35:29

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button