Kiến thức

Kim loại tác dụng với nước-Chuyên đề môn Hóa học lớp 9-VnDoc.com

Kim loại tác dụng với nước

1 581

Tải về

Bài viết đã được lưu

Chuyên đề Hóa học lớp 9:

Kim loại tác dụng với nước

được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn

Hóa học lớp 9

hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Kim loại tác dụng với nước

  • I/ Lý thuyết và phương pháp giải

  • II/ Bài tập vận dụng

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với nước-Chuyên đề môn Hóa học lớp 9-VnDoc.com

I/ Lý thuyết và phương pháp giải

1. Kim loại tác dụng với nước – xác định kim loại hoặc định lượng bazo, hidro.

– Một số kim loại kiềm: Na, K, Ba, Ca … tác dụng với H2O dd kiềm và H2.

VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

2. Kim loại tác dụng với nước – sau đó dung dịch tạo thành được trung hòa bằng dung dịch axit:

H+ + OH → H2O

3. Kim loại tác dụng với nước – sau đó dung dịch tạo thành tác dụng với dung dịch muối.

Phương pháp giải

– B1: Xác định PTHH xảy ra.

– B2: Xử lí dữ liệu đề bài, tính toán theo PTHH, đặt ẩn (nếu cần).

– B3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài.

II/ Bài tập vận dụng

Bài 1: Cho 1,83 gam hỗn hợp 2 kim loai Na và Ba tác dụng với một lượng nước dư, thấy thoát ra 0,448 lít khí H2 đktc. Tổng khối lượng bazơ sinh ra là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,448/22,4 = 0,02 mol

Cần nhớ rằng kim loại kiềm tác dụng với nước thì:

nOH trong bazo = 2.nH2 = 2.0,02 = 0,04 mol

mbazo = mkim loại + mOH = 1,83 + 0,04.17 = 2,51 g.

Bài 2: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với H2O (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là 2 kim loại nào?(cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)

Hướng dẫn:

nH2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Vì cả 2 kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp, cùng là kim loại nhóm IIA nên ta quy đổi 2 kim loại thành 1 kim loại trung bình là , ta có phương trình:

Chuyên đề hóa học 9

⇒ nH2 = nM(kim loại) = 0,03 mol

Chuyên đề hóa học 9

⇒ 2 kim loại cần tìm là Ca và Sr.

Với chuyên đề: Kim loại tác dụng với nước trên đây chúng ta có thể hiểu rõ các phản ứng hóa học xảy ra giữa các kim loại tác dụng với nước,

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 9:

Kim loại tác dụng với nước

. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu

Chuyên đề Hóa học 9

,

Giải bài tập Hóa học lớp 9

,

Giải bài tập Vật Lí 9,

Tài liệu học tập lớp 9

VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button