Kiến thức

1) Glucozơ và fructozơ (C6H12O6) Là gì? Lý thuyết cấu trúc phân tử-Tự Học 365

1) Glucozơ và fructozơ (C6H12O6) Là gì? Lý thuyết cấu trúc phân tử

1) Glucozơ và fructozơ (C6H12O6) Là gì? Lý thuyết cấu trúc phân tử

Bài tập vận dụng!

1) Glucozơ và fructozơ (C6H12O6) Là gì? Lý thuyết, cấu trúc phân tử

Bạn đang xem: 1) Glucozơ và fructozơ (C6H12O6) Là gì? Lý thuyết cấu trúc phân tử-Tự Học 365

a)Khái niệm Glucozơ

– Là monosaccarit

– Cấu tạo bởi

+ một nhóm cacbonyl ở C1 (là anđehit)

+ năm nhóm – OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

– CT : (là poliancol) : CH2OH[CHOH]4CHO

⇒ Glucozơ có đầy đủ các tính chất của rượu đa chức và anđehit đơn chức.

b) Khái niệm Fructozơ

– Là đồng phân của glucozơ

– Cấu tạo bởi : + một nhóm cacbonyl ở vị trí C2 (là xeton)

+ năm nhóm – OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

– CT : (là poliancol): CH2OH[CHOH]3COCH2OH

– Trong môi trường bazơ, fructozơ có sự chuyển hoá thành Glucozơ

CH2OH[CHOH]3-CO-CH2OH $overset{O{{H}^{-}}}{leftrightarrows}$ CH2OH[CHOH]4CHO

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button