Kiến thức

Kim loại kiềm là gì? Vị trí và cấu tạo của kim loại kiềm-Tự Học 365

Kim loại kiềm là gì? Vị trí và cấu tạo của kim loại kiềm

Kim loại kiềm là gì? Vị trí và cấu tạo của kim loại kiềm

Bài tập vận dụng!

Kim loại kiềm là gì? Vị trí và cấu tạo của kim loại kiềm

Bạn đang xem: Kim loại kiềm là gì? Vị trí và cấu tạo của kim loại kiềm-Tự Học 365

1.Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn.

♦  Các  kim  loại  kiềm  thuộc  nhóm  IA,  gồm  6  nguyên  tố  hóa  học:  Liti(Li),  Kali(K),  Natri(Na), Rubiđi(Rb), Xesi(Cs), Franxi(Fr). Franxi là nguyên tố phóng xạ tự nhiên. Sở dĩ được gọi là kim loại kiềm vì hiđroxit của chúng là chất kiềm mạnh.

2.Cấu tạo và tính chất của kim loại kiềm.

♦  Cấu hình electron chung: ns1

♦ Năng lượng ion hóa: Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa I1 nhỏ nhất so với các kim loại khác cùng chu kì.

♦ Năng lượng ion hóa I2 lớn hơn năng lượng ion hóa I1 nhiều lần (6 đến 14 lần ), năng lựợng ion hóa I1 giảm dần từ Li đến Cs.

♦  Liên kết kim loại trong kim loại kiềm là liên kết yếu.

♦  Cấu tạo mạng tinh thể: Lập Phương Tâm  Khối. (Rỗng → nhẹ + mềm).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button