Kiến thức

Lệnh vẽ cung tròn arc trong autocad

Lệnh vẽ cung tròn arc trong autocad

Lệnh vẽ cung tròn Arc nằm trong bộ công cụ Draw tại thẻ Home trên rải Ribbon.

Lệnh vẽ cung tròn Arc cho phép chúng ta vẽ cung tròn với nhiều tùy chọn khác nhau

Lệnh vẽ cung tròn arc trong autocad

Với lệnh vẽ cung tròn, chúng ta chỉ sử dụng phím tắt đối với lệnh vẽ cung tròn qua ba điểm, những lệnh còn lại chúng ta phải nhập lệnh từ Menu ribbon – Draw – ARC – Chọn lệnh.

Sử dụng lệnh vẽ cung tròn arc.

* 3-Point :Cung tròn đi qua 3 điểm (Vẽ cung tròn đi qua ba điểm )

– Click chọn điểm thứ nhất

– Click chọn điểm thứ hai

– Click chọn điểm thứ ba

Start, Center, End: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, tâm, cuối

 

– Click chọn biểu tượng trên

– Chọn điểm đầu của cung

  •  – Chọn điểm tâm của cung

– Chọn điểm cuối của cung

 * Start, Center, Angle: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, tâm, góc ở tâm

 

– Click chọn biểu tượng ữên

– Chọn điểm đầu của cung

– Chọn điểm tâm của cung

– Nhập góc ở tâm

 * Start, Center, length: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, tâm, chiều dài dây cung

– Click chọn biểu tượng trên

– Chọn điểm đầu của cung

– Chọn điểm tâm của cung

– Nhập chiều dài dây cung

 * Start, End, Angle: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, điểm cuối, góc ở tâm.

 

 * Start, End, Direction: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, điểm cuối, hướng tiếp tuyến của cung

 

 * Start, End, Radius: Vẽ cung tròn đi qua điểm đầu, điểm cuối, bán kính

 

 * Center, Start, End ( Vẽ cung tròn đi qua điểm tâm, điểm đầu, điểm cuối

 

 * Center, Start, Angle (Vẽ cung tròn đi qua điểm tâm, điểm đầu, góc ở tâm

 

* Center, Start, length: Vẽ cung tròn đi qua điểm tâm, điểm đầu, chiều dài dây cung

 

 * Continue: Vẽ cung tròn nối tiếp với đoạn thẳng hoặc cung tròn trước đó

 

– Giả sử trước khi thực hiện lệnh Arc ta vẽ đoạn thẳng hay cung tròn, giờ ta muốn vẽ tiếp một cung tròn nối tiếp với đối tượng này thì tại dòng nhắc ta chọn biểu tượng này )

– Lưu ý: Trong quá trình vẽ ta có thể giữ phím ‘Ctr” để đổi hướng của cung tròn.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button