Kiến thức

Bài 4 trang 177 Hóa lớp 10 Nâng cao: Có bốn dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2¬, CuSO4. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra và giải

Trang chủ

Lớp 10

Hóa học lớp 10 Nâng cao

Bài 4 trang 177 Hóa lớp 10 Nâng cao: Có bốn dung…

Bạn đang xem: Bài 4 trang 177 Hóa lớp 10 Nâng cao: Có bốn dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2¬, CuSO4. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra và giải

Bài 4 trang 177 Hóa lớp 10 Nâng cao: Có bốn dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2¬, CuSO4. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra và giải …

<!–

Chia sẻ

–>

Bài 44: Hiđro sunfua – Bài 4 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Có bốn dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2¬, CuSO4. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra và giải thích khi cho :

Có bốn dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3), CuSO4. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra và giải thích khi cho :

a) Dung dịch Na2S vào mỗi dung dịch các muối trên.

b) Khí H2S đi vào mỗi dung dịch các muối trên.

a) Khi cho sung dịch Na2S lần lượt vào các dung dịch:

NaCl: Không có hiện tượng gì.

KNO3: Không có hiện tượng gì.

Pb(NO3)2 : có kết tủa đen do phản ứng

Quảng cáo

(eqalign{  & Pb{left( {N{O_3}} right)_2} + N{a_2}S,, to ,,PbS downarrow  + 2NaN{O_3}  cr  & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( {màu,đen} right) cr} )

CuSO4 :  có kết tủa màu đen, dung dịch có màu xanh do phản ứng

(eqalign{  & CuS{O_4} + N{a_2}S,, to ,,CuS downarrow  + N{a_2}S{O_4}  cr  & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( {màu,đen} right) cr} )

b) Khi cho khí H2S lần lượt vào các dung dịch:

 NaCl: Không có hiện tượng gì.

KNO3: Không có hiện tượng gì.

Pb(NO3)2 : có kết tủa đen do phản ứng

(eqalign{  & Pb{left( {N{O_3}} right)_2} + {H_2}S,, to ,,PbS downarrow  + 2HN{O_3}  cr  & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( {màu,đen} right) cr} )

CuSO4 :  có kết tủa màu đen, dung dịch có màu xanh do phản ứng

(eqalign{  & CuS{O_4} + {H_2}S,, to ,,CuS downarrow  + {H_2}S{O_4}  cr  & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( {màu,đen} right) cr} )

    Bài học:

  • Bài 44: Hiđro sunfua

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 3 trang 177 SGK Hóa 10 Nâng cao: Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục

Bài tiếp theo

Bài 5 trang 177 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button