Kiến thức

Bài 6 trang 28 sgk Hóa 10, Bài 6. Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là

Trang chủ

Lớp 10

Hóa lớp 10

Bài 6 trang 28 sgk Hóa 10, Bài 6. Viết cấu hình…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 28 sgk Hóa 10, Bài 6. Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là

Bài 6 trang 28 sgk Hóa 10, Bài 6. Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là…

<!–

Chia sẻ

–>

Cấu hình electron nguyên tử – Bài 6 trang 28 sgk hoá học 10. Bài 6. Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là :

Bài 6.  Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là :

a) 1, 3;       b)8, 16;          c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ?

LỜI GIẢI

Quảng cáo

Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thế viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau :

a) z = 1 : ls1                   ;         z = 3 : ls2 2S1 ;

b) z = 8 : ls2 2s2 2p4        ;           z = 16 : ls2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;

c) z = 7 : ls2 2s2 2p3        ;           z = 9 : ls2 2s2 2p5.

Nguyên tố kim loại có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có z = 3 là kim loại, còn nguyên tố z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tô có z = 8, z = 16, z = 7, z = 9 là phi kim.

    Bài học:

  • Cấu hình electron nguyên tử

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Lý thuyết luyện tập Hiđrocacacbon thơm, 1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon

Bài tiếp theo

Lý thuyết luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol, 1. Dẫn xuất halogen.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button