Kiến thức

Bài 12.11 trang 32 Sách bài tập Lý 10 Hình 12.1 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn Δl của một lò

Trang chủ

Lớp 10

SBT Vật lý lớp 10

Bài 12.11 trang 32 Sách bài tập Lý 10 Hình 12.1 là…

Bạn đang xem: Bài 12.11 trang 32 Sách bài tập Lý 10 Hình 12.1 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn Δl của một lò

Bài 12.11 trang 32 Sách bài tập Lý 10 Hình 12.1 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn Δl của một lò…

<!–

Chia sẻ

–>

Hình 12.1 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn Δl của một lò xo vào lực kéo F.. Bài 12.11 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10 – Bài 12:Lực Đàn Hồi Của Lò Xo. Định Luật Húc

 Hình 12.1 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn Δl của một lò xo vào lực kéo F.

a)   Tại sao có thể nói các cặp giá trị F và Δl trên đồ thị đều nằm trong giới hạn đàn hồi của lò xo ?

Quảng cáo

b)   Tìm độ cứng của lò xo

c)   Khi kéo bằng lực Fx chưa biết, thì độ dãn của lò xo là 4,5 cm. Hãy xác đinh Fx bằng đồ thị

a. Vì F tỉ lệ thuận với Δl

b.  (k = {F over {Delta l}} = {5 over {{{9.10}^{ – 2}}}} approx 56(N/m))

c.  (F = {{2,8 + 2,1} over 2} = 2,45 approx 2,5(N))

    Bài học:

  • Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật húc

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 12.7 trang 31 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Một lò xo được giữ cố định ở một đầu Khi tác dụng vào đầu kia của nó

Bài tiếp theo

Bài 13.6 trang 33 SBT Lý 10 13.6. Người ta đẩy một chiếc hộp để truyền cho nó một vận tốc đầu v0 =

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button