Kiến thức

Bài 1 trang 210 sgk Hóa 11, Thế nào là axit cacbonxylic?

Trang chủ

Lớp 11

Hóa lớp 11

Bài 1 trang 210 sgk Hóa 11, Thế nào là axit cacbonxylic?

Bạn đang xem: Bài 1 trang 210 sgk Hóa 11, Thế nào là axit cacbonxylic?

Bài 1 trang 210 sgk Hóa 11, Thế nào là axit cacbonxylic?…

<!–

Chia sẻ

–>

Axit cacboxylic – Bài 1 trang 210 sgk hóa học 11. Thế nào là axit cacbonxylic?

1. Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử C4H8O2.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

 Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)nliên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.

CH3-CH2-CH2-COOH :axit butiric

CH3-CH(CH3)-COOH :axit íobutiric

    Bài học:

  • Axit cacboxylic

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Lý thuyết axit cacboxylic, KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Bài tiếp theo

Bài 3 trang 210 sgk Hóa 11, Từ metan và các chất vô cơ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button