Kiến thức

Bài 6 trang 193 Hóa lớp 11, Viết các phương trình môn Hóa điều chế

Trang chủ

Lớp 11

Hóa lớp 11

Bài 6 trang 193 Hóa lớp 11, Viết các phương trình môn…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 193 Hóa lớp 11, Viết các phương trình môn Hóa điều chế

Bài 6 trang 193 Hóa lớp 11, Viết các phương trình môn Hóa điều chế…

<!–

Chia sẻ

–>

Phenol – Bài 6 trang 193 sgk Hóa học lớp 11. Viết các phương trình hóa học điều chế

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1);  stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

C6H6  (xrightarrow[Fe]{Br_{2}}) C6H5Br (xrightarrow[t^{circ},p]{dd NaOH dac}) C6H5ONa (overset{H^{+}}{rightarrow})  C6H5OH

CH3CH2– C6H5   (xrightarrow[t^{circ}]{Br_{2}})  CH3CHBr- C6H5  (xrightarrow[t^{circ}]{KOH/C_{2}H_{5}OH})   CH2=CH-C6H5

    Bài học:

  • Phenol

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 1 trang 47 sgk hóa học 10, Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố

Bài tiếp theo

Bài 3 trang 47 sgk hóa học 10, Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button