Kiến thức

Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Trang chủ

Lớp 11

Toán lớp 11

Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11: Bài…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11: Bài 1. Quy tắc đếm

Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11: Bài 1. Quy tắc đếm…

<!–

Chia sẻ

–>

Bài 3 trang 46 sgk đại số và giải tích 11. Bài 1. Quy tắc đếm. Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường

Bài 3. Các thành phố (A, B, C, D) được nối với nhau bởi các con đường như hình 26. Hỏi:

a) Có bao nhiêu cách đi từ (A) đến (D) mà qua (B) và (C) chỉ một lần ?

b) Có bao nhiêu cách đi từ (A) đến (D) rồi quay lại (A) ?

Quảng cáo

a) Để đi từ (A) đến (D) mà qua (B) và (C) chỉ một lần, phải thực hiện liên tiếp ba hành động sau đây:

Hành động 1: Đi từ (A) đến (B). Có (4) cách để thực hiện hành động này.

Hành động 2: Đi từ (B) đến (C). Có (2) cách để thực hiện hành động này.

Hành động 3: Đi từ (C) đến (D). Có (3) cách để thực hiện hành động này.

Theo quy tắc nhân suy ra số các cách để đi từ (A) đến (D) mà qua (B) và (C) chỉ một lần là (4 . 2 . 3 = 24) (cách).

b) ĐS: Số các cách để đi từ (A) đến (D) (mà qua (B) và (C) chỉ một lần), rồi quay lại (A) (mà qua (C) và (B) chỉ một lần) là:

               ((4 . 2 . 3) . (3 . 2 . 4) = 24^2 = 576) (cách).

    Bài học:

  • Bài 1. Quy tắc đếm

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 89 trang 45 sgk Toán 7 – tập 1, Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?

Bài tiếp theo

Lý thuyết Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button