Kiến thức

Câu 1 trang 14 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau

Trang chủ

Lớp 11

Toán lớp 11 Nâng cao

Câu 1 trang 14 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao,…

Bạn đang xem: Câu 1 trang 14 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau

Câu 1 trang 14 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau…

<!–

Chia sẻ

–>

Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau :. Câu 1 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Bài 1. Các hàm số lượng giác

Bài 1. Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau :

a. (y = sqrt {3 – sin x} ) ;                                                                

b.  (y = {{1 – cos x} over {sin x}})

c. (y = sqrt {{{1 – sin x} over {1 + cos x}}} )                                                                 

d. (y = tan left( {2x + {pi over 3}} right)) 

Quảng cáo

a. Vì (-1 ≤ sinx ≤ 1) nên (3 – sinx > 0) với mọi (x) nên tập xác định của hàm số là: (D =mathbb R)

b. (y = {{1 – cos x} over {sin x}}) xác định khi và chỉ khi (sin x ≠ 0)

(⇔ x ≠ kπ, k inmathbb Z)

Vậy tập xác định (D =mathbb R backslash left{ kπ , k in mathbb Zright})

c. Vì (1 – sinx ≥ 0) và (1 + cosx ≥ 0) nên hàm số xác định khi và chỉ khi (cosx ≠ -1 ⇔ x ≠ π + k2π, k inmathbb Z)

Vậy tập xác định (D =mathbb Rbackslashleft{ π + k2π , k inmathbb Zright})

d. (y = tan left( {2x + {pi over 3}} right)) xác định ⇔  (cos left( {2x + {pi over 3}} right) ne 0) 

( Leftrightarrow 2x + {pi over 3} ne {pi over 2} + kpi Leftrightarrow {pi over {12}} + k{pi over 2},k in mathbb Z)

Vậy tập xác định (D =mathbb Rbackslash left{ {{pi over {12}} + k{pi over 2},k inmathbb Z} right})

    Bài học:

  • Bài 1. Các hàm số lượng giác

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 7 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao, Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Tính hàm lượng khí đó trong không khí, coi hiệu suất phản

Bài tiếp theo

Câu 2 trang 14 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Xét tính chẵn – lẻ của hàm số sau

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button