Kiến thức

Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11, Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Trang chủ

Lớp 11

Vật lý lớp 11

Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11, Viết công thức thấu…

Bạn đang xem: Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11, Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11, Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này….

<!–

Chia sẻ

–>

Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì. Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Bài 1. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Hướng dẫn giải:

Công thức về thấu kính:

$${1 over f} = {1 over d} + {1 over {d’}}$$ 

f  > 0: thấu kính hội tụ

Quảng cáo

f < 0: thấu kính phân kì

d > 0: vật thật ; d < 0 vật ảo

d’ > 0: ảnh thật; d’ < 0: ảnh ảo

 $$k = {{ – d’} over d}$$

d’ > 0 và d > 0 : vật thật, ảnh thật

⇒ k < 0 : vật và ảnh ngược chiều

d’ < 0 và d > 0 : vật thật, ảnh ảo

⇒ k > 0: vật và ảnh cùng chiều

    Bài học:

  • Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 6 trang 216 vật lý 11, Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

Bài tiếp theo

Bài 2 trang 223 sgk vật lý 11, Trình bày phương pháp đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đã được thực hiện trong thí nghiệm này.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button