Kiến thức

Câu 2 trang 133 SGK Lý 11, Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy

Trang chủ

Lớp 11

Vật lý lớp 11

Câu 2 trang 133 SGK Lý 11, Độ lớn của cảm ứng…

Bạn đang xem: Câu 2 trang 133 SGK Lý 11, Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy

Câu 2 trang 133 SGK Lý 11, Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy…

<!–

Chia sẻ

–>

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt – Câu 2 trang 133 SGK Vật lí 11. Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy dịch chuyển:

a) song song với dây?

– Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài không thay đổi khi điểm ấy dịch chuyển song song với dây. B = 2.10-7.I/r, khi r không đổi thì B cũng không đổi. 

Quảng cáo

b) vuông góc với dây?

– Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài sẽ tăng nếu điểm ấy dịch chuyển lại gần đây dẫn và giảm nếu dịch chuyển ra xa dây dẫn khi điểm ấy dịch chuyển vuông góc với dây. B = 2.10-7.I/r, khi r tăng thì B giảm và ngược lại. 

c) theo một đường sức từ xung quanh dây?

– Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài không thay đổi khi điểm ấy dịch chuyển theo một đường sức từ xung quanh dây. B = 2.10-7.I/r, khi r không đổi thì B cũng không đổi. Nhưng ở đây phương của vectơ cảm ứng từ luôn thay đổi. 

    Bài học:

  • Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Câu 1 trang 133 Lý 11, Cảm ứng từ trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Bài tiếp theo

Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button