Kiến thức

Câu 7.32 trang 53 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi

Trang chủ

Lớp 12

SBT Vật lý 12 Nâng cao

Câu 7.32 trang 53 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Trong…

Bạn đang xem: Câu 7.32 trang 53 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi

Câu 7.32 trang 53 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi…

<!–

Chia sẻ

–>

Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi giữa hai cực. Câu 7.32 trang 53 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi (U = {2.10^4},V) giữa hai cực

a) Tính động năng  của electron đến catôt (bỏ qua động năng ban đầu của electron khi bật ra khỏi catôt)

b) Tính tần số cực đại của tia Rơn-ghen

Quảng cáo

c) Trong một phút người ta đếm được ({6.10^{18}},) electron đập vào catôt. Tính cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen.

Giải

a) ({{rm{W}}_đ} = {{mv_0^2} over 2} = eU = 3,{2.10^{ – 15}J})

b) (h{f_{max }} = {{rm{W}}_đ} = eU Rightarrow {f_{max }} = {{eU} over h} = 4,{8.10^{18}}Hz)

c) (I = {q over t} = {{Ne} over {60}} approx 16mA)

    Bài học:

  • Chương vii: Lượng tử ánh sáng

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Câu 7.31 trang 53 SBT Lý 12 Nâng cao: Một bức xạ điện từ có bước sóng chiếu vào bề mặt catôt của một tế

Bài tiếp theo

Câu 7.33 trang 53 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô bước sóng (tính bằng micromet)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button