Kiến thức

Bài 34 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao,Tính khoảng cách từ điểm M(2; 3; 1) đến đường thẳng có phương trình . b) Tính khoảng cách từ điểm

Trang chủ

Lớp 12

Toán lớp 12 Nâng cao

Bài 34 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao,Tính khoảng cách…

Bạn đang xem: Bài 34 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao,Tính khoảng cách từ điểm M(2; 3; 1) đến đường thẳng có phương trình . b) Tính khoảng cách từ điểm

Bài 34 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao,Tính khoảng cách từ điểm M(2; 3; 1) đến đường thẳng có phương trình . b) Tính khoảng cách từ điểm…

<!–

Chia sẻ

–>

a) Tính khoảng cách từ điểm M(2; 3; 1) đến đường thẳng có phương trình .
b) Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương . Bài 34 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 3. Phương trình đường thẳng

Bài 34

Quảng cáo

a) Tính khoảng cách từ điểm M(2; 3; 1) đến đường thẳng (Delta ) có phương trình ({{x + 2} over 1} = {{y – 1} over 2} = {{z + 1} over { – 2}}).
b) Tính khoảng cách từ điểm (Nleft( {2;3; – 1} right)) đến đường thẳng (Delta ) đi qua điểm ({M_0}left( { – {1 over 2};0; – {3 over 4}} right)) và có vectơ chỉ phương (overrightarrow u  = left( { – 4;2; – 1} right)).

a) Đường thẳng (Delta ) đi qua ({M_0}left( { – 2;1; – 1} right)) và có vectơ chỉ phương (overrightarrow u  = left( {1;2; – 2} right))
Ta có (overrightarrow {{M_0}M}  = left( {4;2;2} right),;,,left[ {overrightarrow u ;overrightarrow {{M_0}M} } right] = left( {8; – 10; – 6} right)).
Vậy khoảng cách cần tìm là (d = {{left| {left[ {overrightarrow u ;overrightarrow {{M_0}M} } right]} right|} over {left| {overrightarrow u } right|}} = {{sqrt {{8^2} + {{(-10)}^2} + {(-6)^2}} } over {sqrt {{1^2} + {2^2} + {(-2)^2}} }} = {{10sqrt 2 } over 3}).
b) Ta có (overrightarrow {{M_0}N}  = left( {{5 over 2};3; – {1 over 4}} right),,;,,left[ {overrightarrow u ;overrightarrow {{M_0}N} } right] = left( {{5 over 2}; – {7 over 2};17} right)).
Vậy khoảng cách cần tìm là:

(d = {{left| {left[ {overrightarrow u ;overrightarrow {{M_0}N} } right]} right|} over {left| {overrightarrow u } right|}} = {{sqrt {{{left( {{5 over 2}} right)}^2} + {{left( {{-7 over 2}} right)}^2} + {{17}^2}} } over {sqrt {{4^2} + {2^2} + {1^2}} }} = {{sqrt {2870} } over {14}})

    Bài học:

  • Bài 3. Phương trình đường thẳng

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 33 trang 104 SGK Hình học 12 Nâng cao, Cho đường thẳng và mp(P) có phương trình: Xác định tọa độ giao điểm A của và (P). b) Viết phương

Bài tiếp theo

Bài 35 SGK trang 104 Hình học 12 Nâng cao, Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng sau:

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive