Kiến thức

Bài 6 trang 91 vật lý 12, Một máy biến áp lí tưởng cung cấp một công suất 4 kW

Trang chủ

Lớp 12

Vật lý lớp 12

Bài 6 trang 91 vật lý 12, Một máy biến áp lí…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 91 vật lý 12, Một máy biến áp lí tưởng cung cấp một công suất 4 kW

Bài 6 trang 91 vật lý 12, Một máy biến áp lí tưởng cung cấp một công suất 4 kW…

<!–

Chia sẻ

–>

Truyền tải điện năng. Máy biến áp – Bài 6 trang 91 sgk vật lý 12. Một máy biến áp lí tưởng cung cấp một công suất 4 kW

6. Một máy biến áp lí tưởng cung cấp một công suất 4 kW dưới một điện áp hiệu dụng 110 V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng là 2 Ω.

a) Tính cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện.

b) Tính độ sụt thế trên đường dây tải điện.

c) Tính điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện.

d) Xác định công suất tổn hao trên đường dây đó.

e) Thay biến áp trên đây bằng một biến áp có cùng công suất nhưng điện áp hiệu dụng ở cửa ra là 220 V. Tính toán lại các đại lượng nêu ra ở bốn câu hỏi trên.


a) Cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện:

Quảng cáo

I2 = (frac{P_{2}}{U_{2}}) = (frac{4000}{110}) = (frac{400}{11}) ≈ 36,4 A.

b) Độ sụt thế trên đường dây tải điện: I2Rdây ≈ 72,8 V

c) Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện: 110 – 72,8 = 27,2 V

d) Công suất tổn hao trên đường dây tải điện:

Php = (I_{2}^{2}R_{day}) = 2649,4 Ư.

e) Tính tương tự các phần trên:

+ (I_{2}^{‘}) ≈ 18,2 A.

+ Độ sụt thế: (I_{2}^{‘}R_{day}) ≈ 36,4 V

+ Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây: 220 – 36,4 = 183,6 V.

+ P’hp = (I_{2}^{‘2}R_{day}) = 662,5 W.

    Bài học:

  • Truyền tải điện năng. Máy biến áp

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

Bài tiếp theo

Bài 1 trang 94 sgk vật lý 12, Các máy phát điện xoay chiều

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button