Kiến thức

Bài 3 trang 159 sgk Toán 5, Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x.

Trang chủ

Lớp 5

Toán lớp 5

Bài 3 trang 159 sgk Toán 5, Không thực hiện phép tính,…

Bạn đang xem: Bài 3 trang 159 sgk Toán 5, Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x.

Bài 3 trang 159 sgk Toán 5, Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x….

<!–

Chia sẻ

–>

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x.. Bài 3 trang 159 sgk toán 5 – Phép cộng

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) (frac{2}{5}) + x = (frac{4}{10}) ;

Quảng cáo

a) Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0

(vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

Cách 2: Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì x = 9,68 – 9,68 = 0)

b) Cách 1:

 (frac{2}{5}) + x = (frac{4}{10}) , Ta có x = (frac{2}{5}) (vì (frac{2}{5})  + x = (frac{2}{5}) + (frac{2}{5}) nên x =  (frac{2}{5}))

Cách 2:  (frac{2}{5}) + x = (frac{4}{5}), Ta có: x =  (frac{2}{5}) (vì x = (frac{4}{5}) – (frac{2}{5}) = (frac{2}{5}))

    Bài học:

  • Phép cộng

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 1 trang 158 sgk Toán 5, Tính:889972 + 96308;

Bài tiếp theo

Bài 1 trang 159 sgk Toán 5, Tính rồi thử lại (theo mẫu).

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button