Kiến thức

Đòn bẩy: Bài C1-C6 trang 47,48,49 môn vật lý 6: Đòn bẩy

Trang Chủ

Lớp 6

Bài tập SGK lớp 6

Bạn đang xem: Đòn bẩy: Bài C1-C6 trang 47,48,49 môn vật lý 6: Đòn bẩy

Đòn bẩy: Bài C1 -C6 trang 47,48,49 môn vật lý 6: Đòn bẩy

CHIA SẺ

Facebook

Chương 1 Vật Lý lớp 6 bài Đòn bẩy:  giải bài C1 trang 47; bài C2 trang 48; C3, C4, C5, C6 trang 49.

Mỗi đòn bẩy đều có: – Điểm tựa là O – Điểm tác dụng của lực F là O1 – Điểm tác dụng của lực F2 là O2.

Khi OO2 > OO1 thì F2 < F1

1. Hãy điền các chữ O; O1; O2 vào các vị trí thích hợp trên các hình 15.2; 15.3.

Hướng dẫn:

2015-12-08_204918

2015-12-08_204951


2. Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng 15.1.

Học sinh tự đo và viết kết quả.


3. Chọn từ thích hợp trong khung để điền chỗ trống của câu sau :
[ Lớn hơn         Bằng         Nhỏ hơn ]

Muốn lực nâng vật (1)…………..trọng lượng của vật thì phải làm cho khoảng cách từ điểm tựa tới  điểm tác dụng của lực nâng (2) …………………khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật .

Trả lời: (1) nhỏ hơn; (2) lớn hơn


4. Tìm ví dụ sử dụng đòn-bẩy trong cuộc sống

Ví dụ như :Chèo thuyền, bập bênh , …


Bài C5: Hãy chỉ ra điểm tựa O, các điểm tác dụng O1; O2 của lực F1; F2 lên đòn-bẩy trong hình vẽ 15.5.

2015-12-08_205446


Bài C6: Hãy chỉ ra cách cải tiến việc sử dụng đòn-bẩy hình 15.1 để làm giảm bớt lực kéo.

Để giảm bớt lực kéo ta chỉ cần dịch chuyển điểm tựa O để làm tăng chiều dài OO2.

*Đòn bẩy cân bằng khi lực tác dụng tỉ lệ nghịch với cánh tay đòn.

  • Chủ đề:
  • Chương 1 Lý 6

Bài trước

Bài C1- C5 Vật Lý 6 trang 45 SGK : Mặt phẳng nghiêng

Bài tiếp theo

Giải bài C1 – C7 trang 50,51,52 Lý 6: Ròng rọc

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button