Kiến thức

Câu 43 trang 12 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là

Trang chủ

Lớp 6

SBT Toán lớp 6

Câu 43 trang 12 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Viết các…

Bạn đang xem: Câu 43 trang 12 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là

Câu 43 trang 12 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là…

<!–

Chia sẻ

–>

Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là 12.. Câu 43 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2 – Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Viết các số sau dưới dạng phân số có mẫu là 12:

$$1;,,, – 5;,,,{{ – 3} over 4};,,,,0$$

Quảng cáo

Giải

(1 = {1 over 1} = {{1.12} over {1.12}} = {{12} over {12}};)

(- 5 = {{ – 5} over 1} = {{ – 5.12} over {1.12}} = {{ – 60} over {12}};)

({{ – 3} over 4} = {{ – 3.3} over {4.3}} = {{ – 9} over {12}};0 = {0 over {12}}) 

    Bài học:

  • Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Câu 40 trang 12 SBT Toán Lớp 6 tập 2: Tìm số n.

Bài tiếp theo

Câu 44 trang 13 SBT môn Toán Lớp 6 tập 2: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button