Kiến thức

Bài 13.12 trang 44 SBT Lý 6: Hình 13.4 vẽ một số dụng cụ có sử dụng máy cơ đơn giản.

Trang chủ

Lớp 6

SBT Vật lý lớp 6

Bài 13.12 trang 44 SBT Lý 6: Hình 13.4 vẽ một số…

Bạn đang xem: Bài 13.12 trang 44 SBT Lý 6: Hình 13.4 vẽ một số dụng cụ có sử dụng máy cơ đơn giản.

Bài 13.12 trang 44 SBT Lý 6: Hình 13.4 vẽ một số dụng cụ có sử dụng máy cơ đơn giản….

<!–

Chia sẻ

–>

Hình 13.4 vẽ một số dụng cụ có sử dụng máy cơ đơn giản. Bài 13.12 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 – Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 13.12. Hình 13.4 vẽ một số dụng cụ có sử dụng máy cơ đơn giản. Hãy nêu tên loại máy cơ đan giản sử dụng trong từng dụng cụ. 

A. Dao cắt thuốc: mặt phẳng nghiêng

    Máy mài: đòn bẩy.

    Ê-tô: ròng rọc.

    Cần cẩu: mặt phẳng nghiêng

B. Dao cắt thuốc: đòn bẩy

    Máy mài: mặt phẳng nghiêng

    Ê-tô: đòn bẩy

    Cần cẩu: mặt phẳng nghiêng

C. Dao cắt thuốc: mặt phẳng nghiêng

Quảng cáo

    Máy mài: đòn bẩy

    Ê-tô: ròng rọc

    Cần cẩu: ròng rọc

D. Dao cắt thuốc: đòn bẩy

    Máy mài: đòn bẩy

    Ê-tô: đòn bẩy

    Cần cẩu: ròng rọc

Chọn D

Loại máy cơ đơn giản sử dụng trong từng dụng cụ:

    Dao cắt thuốc: đòn bẩy

    Máy mài: đòn bẩy

    Ê-tô: đòn bẩy

    Cần cẩu: ròng rọc

    Bài học:

  • Bài 13. Máy cơ đơn giản

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 13.9 trang 43 Sách bài tập Lý 6: Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn

Bài tiếp theo

Bài 14.1 trang 45 Sách bài tập Lý 6: Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button