Bài 4 trang 145 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.

Trang chủ

Lớp 6

Tài liệu Dạy – Học Toán 6

Bài 4 trang 145 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập…

Bạn đang xem: Bài 4 trang 145 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.

Bài 4 trang 145 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên….

<!–

Chia sẻ

–>

Ôn tập chương 2 số học – Bài 4 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.

Phát biểu các quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên.

* Quy tắc cộng hai số nguyên:

Quảng cáo

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

* Quy tắc trừ hai số nguyên:

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b

* Quy tắc nhân hai số nguyên:

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-“ trước kết quả nhận được.

Muốn nhân hai số nguyên âm ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

    Bài học:

  • ôn tập chương 2 số học

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 3 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền vào chỗ trống

Bài tiếp theo

Bài 12 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm hai số nguyên n, cho biết

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button