Kiến thức

Bài 84 trang 35 sgk Toán 6 tập 1, Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

Trang chủ

Lớp 6

Toán lớp 6

Bài 84 trang 35 sgk Toán 6 tập 1, Áp dụng tính…

Bạn đang xem: Bài 84 trang 35 sgk Toán 6 tập 1, Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

Bài 84 trang 35 sgk Toán 6 tập 1, Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:…

<!–

Chia sẻ

–>

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6. Bài 84 trang 35 sgk toán 6 tập 1 – Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 84. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho (6):

Quảng cáo

a) (54 – 36);                                      b) (60 – 14).

a) Vì (54) và (36) đều chia hết cho (6) nên (54 – 36) chia hết cho (6).

b) Vì (60) chia hết cho (6) nhưng (14) không chia hết cho (6) nên (60 – 14) không chia hết cho (6).

    Bài học:

  • Tính chất chia hết của một tổng

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1, Cho biểu thức

Bài tiếp theo

Bài 61 trang 33 môn Toán 9 – tập 1, Chứng minh các đẳng thức sau:

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button