Kiến thức

Lý thuyết ước chung và bội chung, Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó

Trang chủ

Lớp 6

Toán lớp 6

Lý thuyết ước chung và bội chung, Ước chung của hai hay…

Bạn đang xem: Lý thuyết ước chung và bội chung, Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó

Lý thuyết ước chung và bội chung, Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó…

<!–

Chia sẻ

–>

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. Lý thuyết ước chung và bội chung – Ước chung và bội chung

A. Tóm tắt kiến thức:

1. Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

Quảng cáo

Ước chung của các số a, b, c được kí hiệu là ƯC(a, b, c).

2. Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Bội chung của các số a, b, c được kí hiệu là: BC(a, b, c).

3. Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

Ta kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là A ∩ B.

    Bài học:

  • Ước chung và bội chung

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 133 trang 51 sgk Toán 6 tập 1, Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi

Bài tiếp theo

Bài 135 trang 53 sgk Toán 6 tập 1, Viết các tập hợp:

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button