Kiến thức

Bài 10 trang 32 sgk Toán 7 – tập 2, Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

Trang chủ

Lớp 7

Toán lớp 7

Bài 10 trang 32 sgk Toán 7 – tập 2, Bạn Bình…

Bạn đang xem: Bài 10 trang 32 sgk Toán 7 – tập 2, Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

Bài 10 trang 32 sgk Toán 7 – tập 2, Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:…

<!–

Chia sẻ

–>

Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau. Bài 10 trang 32 sgk toán 7 – tập 2 – Đơn thức.

Bài 10. Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

(5 – x)x2

-(frac{5}{9})x2y;

Quảng cáo

-5.

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

Hướng dẫn giải:

Bạn Bình đã viết đúng 2 đơn thức đó là -(frac{5}{9})x2y; -5.

Biểu thức (5 – x)x= 5x2 – xkhông là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.

    Bài học:

  • Đơn thức

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 81 trang 99 sgk Toán 9 tập 2, Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

Bài tiếp theo

Nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button