Kiến thức

Bài 10.5 trang 32 Sách bài tập Lý 8: Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác

Trang chủ

Lớp 8

SBT Vật lý lớp 8

Bài 10.5 trang 32 Sách bài tập Lý 8: Thể tích của…

Bạn đang xem: Bài 10.5 trang 32 Sách bài tập Lý 8: Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác

Bài 10.5 trang 32 Sách bài tập Lý 8: Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác-si-mét dụng lên…

<!–

Chia sẻ

–>

Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác-si-mét dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu, miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Ac-si-mét có thay đổi không ? Tại sao ?. Bài 10.5 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8 – Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét

Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác-si-mét dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu, miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Ac-si-mét có thay đổi không ? Tại sao ?

Quảng cáo

– Lực đẩy Ac-si-met tác dụng lên miếng sắt khi nhúng trong nước

FA = dnước .Vsắt  =10000.0,002 = 20N

– Lực đẩy Ac-si-met không thay đổi khi nhúng vật ở những độ sâu khác nhau vì lực đẩy Ac-si-met chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

    Bài học:

  • Bài 10: Lực đẩy ác- Si- Mét

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 10.4 trang 32 SBT Lý 8: Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sắt, nhôm, sứ, có hình khác nhau

Bài tiếp theo

Bài 10.6 trang 32 bài tập SBT Lý 8: Một thỏi nhôm và một thỏi đồng có trọng lượng như nhau. Treo thỏi nhôm

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button