Kiến thức

Lý thuyết giải bài Toán bằng cách lập phương trình, 1. Các bước giải bài Toán bằng cách lập phương trình

Trang chủ

Lớp 8

Toán lớp 8

Lý thuyết giải bài Toán bằng cách lập phương trình, 1. Các…

Bạn đang xem: Lý thuyết giải bài Toán bằng cách lập phương trình, 1. Các bước giải bài Toán bằng cách lập phương trình

Lý thuyết giải bài Toán bằng cách lập phương trình, 1. Các bước giải bài Toán bằng cách lập phương trình…

<!–

Chia sẻ

–>

1. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình – Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán 8

1. Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bước 1: Lập phương trình

– Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

– Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Quảng cáo

Bước 2. Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

2. Lưu ý về chọn ẩn và điều kiện thích hợp của ẩn

– Thông thường thì bài toán hỏi về đại lượng gì thì chọn ẩnlà đại lượng đó.

– Về điều kiện thichs hợp của ẩn

+ Nếu x biểut hị một chữ số thì 0 ≤ x ≤ 9

+ Nếu x biểu thị tuổi, sản phẩm, người thì x nguyên dương.

+ Nếu x biểu thị vận tốc của chuyển động thì x > 0.

    Bài học:

  • Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán 8

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 4 trang 6 – Phần Số Học – Toán 6 Tập 2, Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

Bài tiếp theo

Bài 5 trang 6 – Phần Số Học – Toán 6 Tập 2, Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button