Kiến thức

Ôn Luyện-Lớp 9

Lớp 9

 

Giáo trình ôn luyện

Bạn đang xem: Ôn Luyện-Lớp 9

Toán

723 Bài kiểm tra, 307 Đề thi thử

Vật Lí

758 Bài kiểm tra, 490 Đề thi thử

Sinh học

600 Bài kiểm tra, 475 Đề thi thử

Xem thêm: How to Combine Data from Multiple Sources in Microsoft Excel 2016

Anh Văn

962 Bài kiểm tra, 365 Đề thi thử

Hóa học

627 Bài kiểm tra, 408 Đề thi thử

Chuyên đề ôn luyện

Chuyên đề Toán Học

A – Mục tiêu học tập

1. Về kiến thức
Những kiến thức cơ bản về:
– Số và các phép tính trên tập hợp số thực.
– Tập hợp; biểu thức đại số; phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy về bậc hai); hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; bất phương trình bậc nhất một ẩn.
– Hàm số và đồ thị.
– Các quan hệ hình học và một số hình thông dụng (điểm, đường thẳng, mặt phẳng, hình tam giác, hình đa giác, hình tròn, hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp, hình chóp cụt, hình trụ, hình nón, hình cầu); tỉ số lượng giác của góc nhọn.
– Thống kê.
2. Về Kĩ năng
Các kỹ năng cơ bản:
– Thực hiện được các phép tính đơn giản trên số thực.
– Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất, hàm số y = ax”.
– Giải thành thạo phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy về bậc nhất và bậc hai), hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, bất phương trình bậc nhất một ẩn.
– Vẽ hình; vẽ biểu đồ; đo đạc; tính độ dài, góc, diện tích, thể tích.
– Thu thập và xử lý số liệu thống kê đơn giản.
– Ước lượng kết quả đo đạc và tính toán.
– Sử dụng các công cụ đo, vẽ, tính toán.
– Suy luận và chứng minh.
– Giải toán và vận dụng kiến thức toán học trong học tập và đời sống.
3. Về tư duy
– Khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí và suy luận lôgic.
– Các thao tác tư duy cơ bản (phân tích, tổng hợp).
– Các phẩm chất tư duy, đặc biệt là tư duy lĩnh hoạt, độc lập và sáng tạo.
– Khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác.
– Phát triển trí tưởng tượng không gian.
4. Về thái độ
– Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập.
– Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.
– Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác.
– Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.

B – Nội dung học tập

Phần 1: Đại số

Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba
Bài 1: Căn bậc hai

Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 5: Bảng căn bậc hai

Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 7: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 8: Căn bậc ba

Chương 2: Hàm số bậc nhất
Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Chương 4: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương trình bậc hai một ẩn
Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 3: Bảng lượng giác

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Chương 2: Đường tròn
Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Chương 3: Góc với đường tròn
Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3: Góc nội tiếp

Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn

Bài 6: Cung chứa góc

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Chương 4: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Chuyên đề Tiếng Anh

Unit 1: A visit from a pen pal
1. A visit from a pen pal – Getting Started

2. A visit from a pen pal – Listen and Read 

3. A visit from a pen pal – Speak 

4. A visit from a pen pal – Listen 

5. A visit from a pen pal – Read 

6. A visit from a pen pal – Write 

7. A visit from a pen pal – Language Focus 

8. A visit from a pen pal – Vocabulary 

Unit 2: Clothing
9. Clothing – Getting Started

10. Clothing – Listen and Read 

11. Clothing – Speak 

12. Clothing – Listen 

13. Clothing – Read 

14. Clothing – Write 

15. Clothing – Language Focus 

16. Clothing – Vocabulary 

Unit 3: A trip to the countryside
17. A trip to the countryside – Getting Started

18. A trip to the countryside – Listen and Read 

19. A trip to the countryside – Speak 

20. A trip to the countryside – Listen 

21. A trip to the countryside – Read 

22. A trip to the countryside – Write 

23. A trip to the countryside – Language Focus 

24. A trip to the countryside – Vocabulary 

Unit 4: Learning a foreign language
25. Learning a foreign language – Getting Started

26. Learning a foreign language – Listen and Read 

27. Learning a foreign language – Speak 

28. Learning a foreign language – Listen 

29. Learning a foreign language – Read 

30. Learning a foreign language – Write 

31. Learning a foreign language – Language Focus 

32. Learning a foreign language – Vocabulary 

Unit 5: The media
33. The media – Getting Started

34. The media – Listen and Read 

35. The media – Speak 

36. The media – Listen 

37. The media – Read 

38. The media – Write 

39. The media – Language Focus 

40. The media – Vocabulary 

Unit 6: The environment
41. The environment – Getting Started

42. The environment – Listen and Read 

43. The environment – Speak 

44. The environment – Listen 

45. The environment – Read 

46. The environment – Write 

47. The environment – Language Focus 

48. The environment – Vocabulary 

Unit 7: Saving energy
49. Saving energy – Getting Started

50. Saving energy – Listen and Read 

51. Saving energy – Speak 

52. Saving energy – Listen 

53. Saving energy – Read 

54. Saving energy – Write 

55. Saving energy – Language Focus 

56. Saving energy – Vocabulary 

Unit 8: Celebrations
57. Celebrations – Getting Started

58. Celebrations – Listen and Read 

59. Celebrations – Speak 

60. Celebrations – Listen 

61. Celebrations – Read 

62. Celebrations – Write 

63. Celebrations – Language Focus 

64. Celebrations – Vocabulary 

Unit 9: Natural disasters
65. Natural disasters – Getting Started

66. Natural disasters – Listen and Read 

67. Natural disasters – Speak 

68. Natural disasters – Listen 

69. Natural disasters – Read 

70. Natural disasters – Write 

71. Natural disasters – Language Focus 

72. Natural disasters – Vocabulary 

Unit 10: Life on other planets
73. Life on other planets – Getting Started

74. Life on other planets – Listen and Read 

75. Life on other planets – Speak 

76. Life on other planets – Listen 

77. Life on other planets – Read 

78. Life on other planets – Write 

79. Life on other planets – Language Focus 

80. Life on other planets – Vocabulary 

Chuyên đề Vật LÍ

A – Mục tiêu học tập

1. Về kiến thức
Đạt được một hệ thống kiến thức vật lí phổ thông, cơ bản ở trình độ Trung học cơ sở và phù hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm:
– Những kiến thức về các sự vật, hiện tượng và quá trình vật lý quan trọng nhất trong đời sống và sản xuất.
– Các đại lượng, các khái niệm và mô hình vật lí đơn giản, cơ bản, quan trọng được sử dụng phổ biến.
– Những quy luật định tính và một số định luật vật lí quan trọng nhất.
– Những ứng dụng phổ biến, quan trọng nhất của vật lí trong đời sống và trong sản xuất.
– Những hiểu biết ban đầu về một số phương pháp chung của nhận thức khoa học và một số phương pháp đặc thù của vật lí, trước hết là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.
2. Về Kĩ năng
– Biết quan sát các hiện tượng và các quá trình vật lý trong tự nhiên, trong đời sống hằng ngày hoặc trong các thí nghiệm và từ các nguồn tài liệu khác để thu thập các thông tin cần thiết cho việc học tập môn vật lí.
– Biết sử dụng các dụng cụ đo phổ biến của vật lí, lắp ráp và tiến hành được các thí nghiệm vật lý đơn giản.
– Biết phân tích, tổng hợp và xử lý các thông tin thu được để rút ra kết luận, đề ra các dự đoán đơn giản về các mối quan hệ hay về bản chất của các hiện tượng hoặc quá trình vật lý, cũng như để xuất phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm tra dự đoán đã đề ra.
– Vận dụng được kiến thức để mô tả và giải thích một số hiện tượng và quá trình vật lý đơn giản trong học tập và trong đời sống, để giải các bài tập vật lí chỉ đòi hỏi những suy luận logic và những phép tính đơn giản.
– Biết sử dụng được các thuật ngữ vật lí, các biểu, bảng, đồ thị để trình bày rõ ràng, chính xác những hiểu biết, cũng như những kết quả thu được qua thu thập và xử lý thông tin.
3. Về thái độ
– Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, dần dần có hứng thú học Vật lí, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối với những đóng góp của Vật lí học cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học.
– Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc quan sát, thu thập thông tin và trong thực hành thí nghiệm.
– Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lí vào các hoạt động trong gia đình, cộng đồng và nhà trường.

B – Nội dung học tập

Chương 1: Điện học
Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm

Bài 3: Đoạn mạch nối tiếp

Bài 4: Đoạn mạch song song

Bài 5:Bài tập vận dụng định luật Ôm

Bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài 9: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bài 10: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài 11: Công suất điện

Bài 12: Điện năng – Công của dòng điện

Bài 13: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Bài 14: Định luật Jun – Lenxo

Bài 15: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxo

Bài 16: Thực hành : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q – I 2 trong định luật Jun-Lenxo

Bài 17: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Bài 18: Tổng kết chương I: Điện học

Chương 2: Điện từ học

Bài 19: Nam châm vĩnh cửu
Bài 20: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường
Bài 21: Từ phổ – Đường sức từ
Bài 22: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
Bài 23: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện
Bài 24: Ứng dụng của nam châm
Bài 25: Lực điện từ
Bài 26: Động cơ điện một chiều
Bài 27: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
Bài 28: Hiện tượng cảm ứng điện từ
Bài 29: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
Bài 30: Dòng điện xoay chiều
Bài 31: Máy phát điện xoay chiều
Bài 34: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
Bài 35: Truyền tải điện năng đi xa
Bài 36: Máy biến thế

Chương 3: Quang học
Bài 37: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Bài 38: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Bài 39: Thấu kính hội tụ

Bài 40: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 41: Thấu kính phân kì

Bài 42: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 43: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Bài 44: Mắt

Bài 45: Mắt cận và mắt lão

Bài 46: Kính lúp

Bài 47: Bài tập quang hình học

Bài 48: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Bài 49: Sự phân tích ánh sáng trắng

Bài 50: Sự trộn các ánh sáng màu

Bài 51: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Bài 52: Các tác dụng của ánh sáng

Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Bài 53: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Bài 54: Định luật bảo toàn năng lượng
Bài 55: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện
Bài 56: Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân

A – Mục tiêu học tập

1. Về kiến thức
– Mô tả được hình thái, cấu tạo của cơ thể sinh vật thông qua các đại điện của các nhóm vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật và cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường sống.
– Nêu được các đặc điểm sinh học trong đó có chú ý đến tập tính của sinh vật và tầm quan trọng của những sinh vật có giá trị trong nền kinh tế.
– Nêu được hướng tiến hoá của sinh vật (chủ yếu là động vật, thực vật), đồng thời nhận biết sơ bộ về các đơn vị phân loại và hệ thống phân loại động vật, thực vật.
– Trình bày được các quy luật cơ bản về sinh lí, sinh thái, di truyền. Nêu được cơ sở khoa học của các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và các biện pháp Kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất, cải tạo giống cây trồng – vật nuôi.
2. Về kĩ năng
– Biết quan sát, mô tả, nhận biết các cây, con thường gặp; xác định được vị trí và cấu tạo của các cơ quan, hệ cơ quan của cơ thể thực vật, động vật và người.
– Biết thực hành sinh học: sưu tầm, bảo quản mẫu vật, làm các bộ sưu tập nhỏ, sử dụng các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, đặt và theo dõi một số thí nghiệm đơn giản.
– Vận dụng được kiến thức vào việc nuôi trồng một số cây, con phổ biến ở địa phương; vào việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng ; vào việc giải thích các hiện tượng sinh học thông thường trong đời sống.
– Có kỹ năng học tập: tự học, sử dụng tài liệu học tập, lập biểu bảng, sơ đồ….
– Rèn luyện được năng lực tư duy: phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá các sự kiện, hiện tượng sinh học,…
3. Về thái độ
– Có niềm tin khoa học về bản chất vật chất của các hiện tượng sống và khả năng nhận thức của con người.
– Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cộng đồng và bảo vệ môi trường.
– Sẵn sàng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực Sinh học vào trồng trọt và chăn nuôi ở gia đình và địa phương.
– Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma tuý và các tệ nạn xã hội.

B – Nội dung học tập

Di truyền và Biến dị

Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen
Bài 1: Menđen và Di truyền học

Bài 2: Lai một cặp tính trạng

Bài 3: Lai hai cặp tính trạng

Chương 2: Nhiễm sắc thể
Bài 4: Nhiễm sắc thể

Bài 5: Nguyên phân

Bài 6: Giảm phân

Bài 7: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bài 8: Cơ chế xác định giới tính

Bài 9: Di truyền liên kết

Chương 3: ADN và Gen
Bài 10: ADN

Bài 11: ADN và bản chất của gen

Bài 12: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 13: Prôtêin

Bài 14: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Chương 4: Biến dị
Bài 15: Đột biến gen

Bài 16: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 17: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 18: Thường biến

Bài 19: Thực hành : Nhận biết một vài dạng đột biến

Bài 20: Thực hành : Quan sát thường biến

Chương 5: Di truyền học người
Bài 40: Tác động của con người đối với môi trường

Bài 41: Ô nhiễm môi trường

Chương 6: Ứng dụng di truyền
Bài 24: Công nghệ tế bào

Bài 25: Công nghệ gen

Bài 26: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Bài 27: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bài 28: Ưu thế lai

Bài 29: Các phương pháp chọn lọc

Bài 30: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Bài 31: Ôn tập phần di truyền và biến dị

Sinh vật và Môi trường

Chương 1: Sinh vật và môi trường
Bài 32: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 33: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bài 34: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bài 35: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Chương 2: Hệ sinh thái
Bài 36: Quần thể sinh vật

Bài 37: Quần thể người

Bài 38: Quần thể xã sinh vật

Bài 39: Hệ sinh thái

Chương 3: Con người, dân số và môi trường
Bài 40: Tác động của con người đối với môi trường

Bài 41: Ô nhiễm môi trường

Chương 4: Bảo vệ môi trường
Bài 42: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 43: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Bài 44: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bài 45: Luật bảo vệ môi trường

Chuyên đề Hóa Học

A – Mục tiêu học tập

1. Về kiến thức
Có được hệ thống kiến thức hóa học phổ thông cơ bản ban đầu, tương đối hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm:
– Kiến thức cơ sở hoá học chung.
– Hoá học vô cơ.
– Hoá học hữu cơ.
2. Về Kĩ năng
Có được hệ thống kĩ năng hóa học phổ thông cơ bản, ban đầu gồm:
– Kỹ năng học tập hoá học.
– Kỹ năng thực hành hoá học.
– Kỹ năng vận dụng kiến thức hóa học.
3. Về thái độ
Có thái độ tích cực như:
– Hứng thú học tập bộ môn Hoá học.
– Biết giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.
– Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng.
– Ý thức vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.

B – Nội dung học tập

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Bài 4: Một số axit quan trọng

Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Bài 10: Một số muối quan trọng

Bài 11: Phân bón hóa học

Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Chương 2: Kim loại
Bài 13: Tính chất vật lí của kim loại

Bài 14: Tính chất hóa học của kim loại

Bài 15: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bài 16: Nhôm

Bài 17: Sắt

Bài 18: Hợp kim sắt: Gang, thép

Bài 19: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 20: Tính chất của phi kim

Bài 21: Clo

Bài 22: Cacbon

Bài 23: Các oxit của cacbon

Bài 24: Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 25: Silic. Công nghiệp silicat

Bài 26: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Bài 27: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài 28: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 29: Metan

Bài 30: Etilen

Bài 31: Axetilen

Bài 32: Benzen

Bài 33: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 34: Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài 35: Rượu etylic

Bài 36: Axit axetic

Bài 37: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 38: Chất béo

Bài 39: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 40: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Bài 41: Glucozơ

Bài 42: Saccarozơ

Bài 43: Tinh bột và xenlulozơ

Bài 44: Protein

Bài 45: Polime

Học phí siêu chất, thảnh thơi học tập

Không giới hạn môn học và lượt học

Tải App ngay, Ônluyện mọi nơi mọi lúc

15 ngày học thử miễn phí, Cài đặt nhanh chóng, Đầy đủ tính năng

 

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button