Kiến thức

Bài 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9: Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây

Trang chủ

Lớp 9

SBT Vật lý lớp 9

Bài 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9: Một sợi dây đồng…

Bạn đang xem: Bài 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9: Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây

Bài 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9: Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây…

<!–

Chia sẻ

–>

Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này?. Bài 9.4 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 – Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.

Ta có:  (R = rho {l over S} = 1,{7.10^{ – 8}}.{{100} over {{{2.10}^{ – 6}}}} = 0,85Omega )

    Bài học:

  • Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 9.2 trang 24 SBT Vật lý 9: Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn

Bài tiếp theo

Bài 9.6 trang 25 SBT Vật lý 9: Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn,

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button