Kiến thức

Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1, Cho hàm số bậc nhất y = ax – 4 (1).

Trang chủ

Lớp 9

Toán lớp 9

Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1, Cho hàm số…

Bạn đang xem: Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1, Cho hàm số bậc nhất y = ax – 4 (1).

Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1, Cho hàm số bậc nhất y = ax – 4 (1)….

<!–

Chia sẻ

–>

Cho hàm số bậc nhất y = ax – 4 (1).. Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1 – Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Cho hàm số bậc nhất (y = ax – 4)   (1). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng (y = 2x – 1) tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y = -3x + 2 tại điểm có tung độ bằng 5.

a) Giả sử 2 hàm số cắt nhau tại A, hoành độ điểm cắt phương trình (1) là (x_A=2), mà điểm đó cũng thuộc hàm số (y = 2x – 1) nên giao điểm của 2 hàm số này có tọa độ cụ thể là:

Quảng cáo

(y =2.2-1=3Rightarrow A(2;3))

Thế tọa độ điểm A vào phương trình (1):

(3=a.2-4Rightarrow a=frac{7}{2})

b) Giả sử 2 hàm số cắt nhau tại B, tung độ điểm cắt phương trình (1) là (y_B=5), mà điểm đó cũng thuộc hàm số (y = -3x + 2) nên giao điểm của 2 hàm số này có tọa độ cụ thể là:

(5=-3.x+2Rightarrow x=-1Rightarrow B(-1;5))

Thế tọa độ điểm B vào phương trình (1):

(5=-1.a-4Rightarrow a=-9)

    Bài học:

  • Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Lý thuyết phương trình mũ và phương trình lôgarit: Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài tiếp theo

Bài 1 trang 84 sgk giải tích 12: Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button