Kiến thức

Bài 27 trang 53 Toán 9 tập 2, Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình

Trang chủ

Lớp 9

Toán lớp 9

Bài 27 trang 53 Toán 9 tập 2, Dùng hệ thức Vi-ét…

Bạn đang xem: Bài 27 trang 53 Toán 9 tập 2, Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình

Bài 27 trang 53 Toán 9 tập 2, Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình…

<!–

Chia sẻ

–>

Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình. Bài 27 trang 53 sgk Toán 9 tập 2 – Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 27. Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhẩm các nghiệm của phương trình.

a) ({x^2}-{rm{ }}7x{rm{ }} + {rm{ }}12{rm{ }} = {rm{ }}0);            

b) ({x^2} + {rm{ }}7x{rm{ }} + {rm{ }}12{rm{ }} = {rm{ }}0)

a) ({x^2}-{rm{ }}7x{rm{ }} + {rm{ }}12{rm{ }} = {rm{ }}0) có (a = 1, b = -7, c = 12)

Quảng cáo

nên ({x_1} + {x_2} = {rm{ }} – {{ – 7} over 1} = 7 = 3 + 4)

({x_1}{x_2} = {rm{ }}{{12} over 1} = 12 = 3.4)

Vậy ({x_1} = {rm{ }}3,{rm{ }}{x_2} = {rm{ }}4).

b) ({x^2} + {rm{ }}7x{rm{ }} + {rm{ }}12{rm{ }} = {rm{ }}0) có (a = 1, b = 7, c = 12)

nên ({x_1} + {x_2} = {rm{ }} – {7 over 1} =  – 7 =  – 3 + ( – 4))

({x_1}{x_2} = {rm{ }}{{12} over 1} = 12 = ( – 3).( – 4))

Vậy ({x_1} = {rm{ }} – 3,{rm{ }}{x_2} = {rm{ }} – 4).

    Bài học:

  • Bài 6. Hệ thức vi-ét và ứng dụng

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 26 trang 53 sgk Toán 9 tập 2, Dùng điều kiện a + b + c = 0

Bài tiếp theo

Lý thuyết phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, 1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button