Kiến thức

Lý thuyết Phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

Trang chủ

Lớp 9

Toán lớp 9

Lý thuyết Phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương trình bậc nhất…

Bạn đang xem: Lý thuyết Phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

Lý thuyết Phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:…

<!–

Chia sẻ

–>

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng. Lý thuyết Phương trình bậc nhất hai ẩn. Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.

A. Kiến thức cơ bản:

1. Khái niệm:

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

ax + by = c                  (1)

Trong đó a, b và cc là các số đã biết (a ≠ b hoặc b ≠ 0).

2. Tập hợp nghiệm của phương trình:

a) Một nghiệm của phương trình (1) là một cặp số

Quảng cáo

(x0, y0) sao cho ax0 + by0 = c.

b) Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được biểu diễn bởi đường thẳng ax + by = c,

kí hiệu là (d).

–  Nếu a ≠ 0 và b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

(left{begin{matrix} x in R & & \ y = frac{c – ax}{b} & & end{matrix}right.) hoặc (left{begin{matrix} x = frac{c – by}{a} & & \ y in R & & end{matrix}right.)

Khi đó đường thẳng (d) cắt cả hai trục tọa độ.

– Nếu a = 0, b ≠ 0 thì công thức nghiệm là:

(left{begin{matrix} x in R & & \ y = frac{c}{b} & & end{matrix}right.) và (d) // Ox

– Nếu a ≠ 0, b = 0 thì công thức nghiệm là:

(left{begin{matrix} x = frac{c}{a} & & \ y in R & & end{matrix}right.) và (d) // Oy.

    Bài học:

  • Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

    Chuyên mục:

<!–

Chia sẻ

–>

Bài trước

Bài 9 trang 10 sgk Toán 8 tập 2, Bài 9. Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn

Bài tiếp theo

Lý thuyết phương trình đưa được về dạng ax + b = 0, – Để giải các phương trình đưa được về ax + b = 0 ta thường biến đổi phương

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive