Kiến thức

Lũy thừa bậc n-Phép Tính Online

Lũy thừa bậc n

Lũy thừa bậc n của một số là phép toán nhân n thừa số là chính số đó với nhau. Hay lũy thừa bậc n của a là tích n thừa số bằng nhau nhân lại, mỗi thừa số bằng a

an = a. a. a. a…..a   ( n thừa số a), (n#0)

a gọi là cơ số, n gọi là mũ số

Bạn đang xem: Lũy thừa bậc n-Phép Tính Online

Đồ thị và công thức

Bảng tính

Hãy đưa ra n và 1 giá trị

n =
x =
xn =

Làm tròn số thập phân

  • share 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button