Kiến thức

Lý thuyết ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bạn đang xem: Lý thuyết ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Lý thuyết ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Đối với thấu kính hội tụ:

➡ Góp ý diem10.top, nhận quà liền tay!

Góp ý ngay!

💘

ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ

I – Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Khoảng cách từ vật đến thấu kính (d)

Đặc điểm của ảnh

Vị trí ảnh (d’)

(left( {CO = C’O = 2OF} right))

Tính chất ảnh

Vật ở rất xa thấu kính

 (d’ = {rm{OF’}})

 ảnh thật

(d > 2f)

 ảnh ở (F’C’)

 ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật

(d = 2f)

 ảnh ở C’ ( với (OC’ = 2{rm{OF}}))

 ảnh thật ngược chiều với vật và bằng vật

(f < d < 2f)

 từ (C’) đến (infty )

 ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật

(d = f)

 ở (infty )

 không cho ảnh

 

(d < f)

 trước thấu kính

 ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật

II – Cách dựng ảnh

1. Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ

– Từ (S) ta dựng hai trong ba tia đặc biệt đến thấu kính sau đó vẽ hai tia ló ra khỏi thấu kính

– Nếu 2 tia ló cắt nhau thì giao điểm cắt nhau đó chính là ảnh thật (S’) của (S), nếu đường kéo dài của hai tia ló cắt nhau thì giao điểm cắt nhau đó chính là ảnh ảo (S’) của (S) qua thấu kính.

điểm sáng tạo bởi thấu kính hội tụ

2. Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ

– Muốn dựng ảnh (A’B’) của (AB) qua thấu kính ((AB) vuông góc với trục chính, (A) nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh (B’) của (B) bằng cách vẽ đường truyền của hai trong ba tia sáng đặc biệt, sau đó từ (B’) hạ vuông góc xuống trục chính là ta có ảnh (A’) của (A).

ảnh của vật sáng tạo bởi thấu kính hội tụ

diem10.top

Xem thêm tại đây:

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài liên quan

  • Bài C1 trang 116 SGK Vật lí 9

  • Bài C2 trang 116 SGK Vật lí 9

  • Bài C3 trang 116 SGK Vật lí 9

  • Bài C4 trang 117 SGK Vật lí 9

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button